artista
Don Kunkel
naixement
Plainfield, Estats Units d'Amèrica, 1933
última actualització
16-04-2024
Nom sencer: Donald George Kunkel.
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
obres
14 resultats
veure-les totes
[Construccions amb negre. Conjunt d'obres]
1983 - 1997
Don Kunkel
[Abstraccions gestuals i frottages. Conjunt d'obres]
[ca. 1981-1990]
Don Kunkel
[Conjunt d'estudis per a construccions amb negre]
[ca. 1981-1995]
Don Kunkel
[Abstraccions geomètriques. Conjunt d'obres]
[ca. 1971-1980]
Don Kunkel
[Conjunt d'estudis per a construccions amb seda]
[ca. 1971-1980]
Don Kunkel
[Construccions amb seda. Conjunt d'obres]
[ca. 1971-1980]
Don Kunkel
[Construccions geomètriques. Conjunt d'obres]
[ca. 1971-1980]
Don Kunkel
[Construccions geomètriques en blanc i negre. Conjunt d'obres]
[ca. 1961-1980]
Don Kunkel
[Conjunt de construccions experimentals]
[ca. 1961-1990]
Don Kunkel
[Figuració. Conjunt d'obres]
[ca. 1961-1970]
Don Kunkel
[Figuració acadèmica. Conjunt d'obres]
[ca. 1951-1960]
Don Kunkel
[Conjunt d'estudis per a collages]
s.d.
Don Kunkel
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5480_001_pub_l / Imatge] 5480_001_pub_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5476_001_pub / Imatge] [Abstració. Conjunt d'obres]
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.