artista
Dias & Riedweg
última actualització
07-03-2024
Maurício Dias: Rio de Janeiro, Brasil, 1964; Walter Riedweg: Lucerna, Suïssa, 1955
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
obres
01 resultats
veure-les totes
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
[2466_005_hist / Imatge] Voracidad Máxima
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.