artista
Coco Fusco
naixement
Nova York, Estats Units d'Amèrica, 1960
última actualització
09-04-2024
És una escriptora i artista interdisciplinària cubano-americana. Gran part de la seva pràctica artística ha estat vinculada als temes del colonialisme, el poder, la raça, el gènere i la història. En les seves peces utilitza el seu propi cos, no només com espai de fusió, sinó també com el seu producte immediat. A través de la performance crea i adopta múltiples identitats per tal de desestabilitzar aquelles identitats que s’han imposat històricament als cossos a partir de línies colonials, racials i de gènere. També s’ha involucrat en els llegats de l’exili cubà a través de rituals catòlics i experiències de dislocació. Les seves obres han sigut representades a la 56a Biennal de Venècia, la Biennal de Whitney a Nueva York i la Biennal de Sydney. Més informació a cocofusco.com
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.