artista
Catalunya. Direcció General del Patrimoni Cultural
veure també
Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Cultural
última actualització
28-03-2024