artista
Àngel Terron
naixement
Palma de Mallorca, Espanya, 1953
veure també
Terrón, Àngel
última actualització
27-03-2024