artista
Àngel Bofarull
naixement
Barcelona, Espanya, 1957
última actualització
27-03-2024
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
[6729_001_pub / Imatge] 6729_001_pub.tif
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[6727_001_pub / Imatge] 6727_001_pub.tif
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.