artista
Amèlia Riera
naixement
Barcelona, Espanya, 1928
defunció
Barcelona, Espanya, 2019
veure també
Riera i Toyos, Amèlia
última actualització
27-03-2024
Data de naixement: 1928 (NO 1934. Confirmat amb els hereus. Veure mails a multimèdia) --
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
obres
10 resultats
veure-les totes
Algú ha plorat una llàgrima de sang
1984
Amèlia Riera
Electrotèrmica núm. 6
1981
Amèlia Riera
Tribut 107
1978
Amèlia Riera
Tribut 9
1977
Amèlia Riera
Pintura
1962
Amèlia Riera
Sense títol
s.d.
Amèlia Riera
El mar
s.d.
Amèlia Riera
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[1428_001_rgb / Imatge] Tribut 3
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[1403_001_rgb / Imatge] Pintura
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4657_001_rgb_l / Imatge] 4657_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.