VOLUM. De l’escultura a la instal·lació a finals del segle XX
Activitat

VOLUM. De l’escultura a la instal·lació a finals del segle XX

en curs
Latifa Echakhch "À chaque stencil une révolution", 2007

Per a educació secundària i batxillerat

Amb aquesta exposició es vol posar de manifest el canvi de model artístic que té lloc a finals del segle XX, des d’una concepció escultòrica de l’obra d’art en què l’obra genera i ordena l’espai al voltant seu fins a una noció basada en el pas del temps i amb una dimensió sònica i oral. De l’espai arquitectònic a l’espai auditiu, la ruptura i emergència d’un nou model va ser introduïda pel vídeo en format cinematogràfic i s’ha anat desprenent del suport visual per incidir cada vegada més en els aspectes multisensorials que privilegien el sentit de l’oïda.

Aquesta és la primera de les exposicions en què es mostrarà el potencial de les col·leccions de la Fundació “la Caixa” i del MACBA, projecte en el qual els dos fons entraran en diàleg i posaran de manifest la seva complementarietat. La Col·lecció de la Fundació “la Caixa” es va iniciar a principis dels anys vuitanta del segle passat amb una clara voluntat de caràcter públic i compromís social. Una de les seves línies bàsiques de treball ha estat, entre d’altres, el seguiment de l’art internacional de la dècada de 1980, especialment respecte al context alemany i al nord-americà.

La Col·lecció MACBA està concebuda com a eix vertebrador del programa del Museu. Més enllà de les lectures cronològiques i lineals, es proposen noves narracions que s’interrelacionen, connectant el passat amb el present i el futur. Al costat dels nuclis temàtics al voltant dels quals s’articula la Col·lecció (el joc i el plaer, la crítica institucional i als mitjans de comunicació, el llenguatge i el seu potencial expressiu, la televisió, el cinema, el teatre, la dansa i les seves hibridacions com a llenguatges transformadors de l’art, etc.), hi ha un nou interès per les propostes que incorporen el so, la imatge i la llum com a materials de creació prioritaris

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
31 de maig 2011 – 22 d’abril 2012
títol
VOLUM. De l’escultura a la instal·lació a finals del segle XX
dates
31 de maig 2011 – 22 d’abril 2012
títol
VOLUM. De l’escultura a la instal·lació a finals del segle XX
programa
0 activitats