Una lectura de Histoire(s) du Cinéma de Jean-Luc Godard
Activitat

Una lectura de Histoire(s) du Cinéma de Jean-Luc Godard

A càrrec de Paulino Viota

"Les Histoire(s) du cinéma — Jean-Luc Godard, 1988 — són un objecte desconegut, no identificat, mancat de genealogia, sense equivalents 'no solament en la història del cinema, sinó en la de l'art en general i fins i tot en les maneres de fer Història', com diu Youssef Ishaghpour. Una empresa visionària que en aquesta època de neoacademicisme, d'un cinema mancat d'ambicions en l'àmbit específic de la forma, d'un cinema que viu del que van descobrir els mestres del segle XX, desborda els límits cinematogràfics i situa la invenció i la reflexió en el terreny polivalent i encara poc explorat del vídeo, l'ordinador i les instal·lacions.
Si, segons Godard, el cinema és un afer del segle XIX que es resol en el segle XX, les seves Històries són un afer del segle XX que fecundarà tota la creació audiovisual que valgui la pena en el segle XXI."

Paulino Viota
Director de cinema i professor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

A càrrec de Paulino Viota

“Les Histoire(s) du cinéma — Jean-Luc Godard, 1988 — són un objecte desconegut, no identificat, mancat de genealogia, sense equivalents ‘no solament en la història del cinema, sinó en la de l’art en general i fins i tot en les maneres de fer Història’, com diu Youssef Ishaghpour. Una empresa visionària que en aquesta època de neoacademicisme, d’un cinema mancat d’ambicions en l’àmbit específic de la forma, d’un cinema que viu del que van descobrir els mestres del segle XX, desborda els límits cinematogràfics i situa la invenció i la reflexió en el terreny polivalent i encara poc explorat del vídeo, l’ordinador i les instal·lacions.
Si, segons Godard, el cinema és un afer del segle XIX que es resol en el segle XX, les seves Històries són un afer del segle XX que fecundarà tota la creació audiovisual que valgui la pena en el segle XXI.”

Paulino Viota
Director de cinema i professor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

dates
17 d’abril 2002 – 25 d’abril 2002
títol
Una lectura de Histoire(s) du Cinéma de Jean-Luc Godard
programa
0 activitats