Una altra visualitat. El discurs de l’exposició / l’exposició del discurs
Activitat

Una altra visualitat. El discurs de l’exposició / l’exposició del discurs

Seminari

Aquest seminari pretén establir un marc per a una discussió sobre el paper i el significat de l'exposició com a dispositiu específic de l'esfera pública i, més enllà, sobre la ideologia i les conseqüències dels règims de visibilitat en les pràctiques culturals contemporànies.
El debat sobre la visualitat que planteja aquest seminari s'articula amb el debat obert al seminari previ en dues parts Una altra relacionalitat (part 1, Repensar l'art com a experiència, 25-26 de novembre de 2005 i part 2, Sobre la cura en temps desposseïts de poesia / Sobre la poesia en una època que no té cura, 17-18 de març de 2006), en què plantegem les hipòtesis d'un possible paradigma relacional com a crítica al paradigma representacional com a centre de l'activitat del museu, és a dir, un paradigma que jerarquitza l'activitat pública del museu a partir d'allò que és visual, del qual l'exposició és el dispositiu central. En aquest sentit, i com a intent de superar les limitacions de la representació retiniana i afavorir espais d'experimentació que promoguin els processos, l'activitat i el debat, abans que la seva cosificació en obres d'art, vam pensar que el model relacional podia oferir un marc teòric i pràctic útil.
Aquest seminari intenta proporcionar un context per a la reflexió i la crítica del paradigma visual que, sigui o no des d'una alternativa relacional, continua essent necessari reinventar.

Aquesta activitat forma part del projecte Translate. Beyond Culture: The Politics of Translation i ha estat finançat amb el recolzament de la Comissió Europea.

Aquesta comunicació és responsabilitat exclusiva de l'autor. La Comissió Europea no és responsable de l'ús que es pugui fer de la informació que s'hi difongui.

mostrar-ne més mostrar-ne menys

Seminari

Aquest seminari pretén establir un marc per a una discussió sobre el paper i el significat de l’exposició com a dispositiu específic de l’esfera pública i, més enllà, sobre la ideologia i les conseqüències dels règims de visibilitat en les pràctiques culturals contemporànies.
El debat sobre la visualitat que planteja aquest seminari s’articula amb el debat obert al seminari previ en dues parts Una altra relacionalitat (part 1, Repensar l’art com a experiència, 25-26 de novembre de 2005 i part 2, Sobre la cura en temps desposseïts de poesia / Sobre la poesia en una època que no té cura, 17-18 de març de 2006), en què plantegem les hipòtesis d’un possible paradigma relacional com a crítica al paradigma representacional com a centre de l’activitat del museu, és a dir, un paradigma que jerarquitza l’activitat pública del museu a partir d’allò que és visual, del qual l’exposició és el dispositiu central. En aquest sentit, i com a intent de superar les limitacions de la representació retiniana i afavorir espais d’experimentació que promoguin els processos, l’activitat i el debat, abans que la seva cosificació en obres d’art, vam pensar que el model relacional podia oferir un marc teòric i pràctic útil.
Aquest seminari intenta proporcionar un context per a la reflexió i la crítica del paradigma visual que, sigui o no des d’una alternativa relacional, continua essent necessari reinventar.

Aquesta activitat forma part del projecte Translate. Beyond Culture: The Politics of Translation i ha estat finançat amb el recolzament de la Comissió Europea.

Aquesta comunicació és responsabilitat exclusiva de l’autor. La Comissió Europea no és responsable de l’ús que es pugui fer de la informació que s’hi difongui.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
6 de novembre 2006 – 25 de novembre 2006
preu
Auditori MACBA. Matrícula gratuïta. Aforament limitat. Amb servei de interpretació simultània.
títol
Una altra visualitat. El discurs de l’exposició / l’exposició del discurs
dates
6 de novembre 2006 – 25 de novembre 2006
títol
Una altra visualitat. El discurs de l’exposició / l’exposició del discurs
preu
Auditori MACBA. Matrícula gratuïta. Aforament limitat. Amb servei de interpretació simultània.
programa
0 activitats