Una altra relacionalitat (2ª part). Sobre la cura en temps despullats de poesia / Sobre la poesia en una època que no té cura
Activitat

Una altra relacionalitat (2ª part). Sobre la cura en temps despullats de poesia / Sobre la poesia en una època que no té cura

en curs

Amb la participació de John Beverley, Antonella Corsani, Marcelo Expósito, Brian Holmes, kpD, Maurizio Lazzarato, Suely Rolnik

La primera part del seminari Una altra relacionalitat. Repensar l'art com a experiència, que va tenir lloc els dies 25 i 26 del mes de novembre passat, va oferir elements per al debat des del punt de vista de la teoria estètica i del llegat de la crítica institucional i l'art públic. Es tractava llavors de definir el terme relacionalitat i situar-lo dins d'una tradició de pràctiques que han plantejat la necessitat de repensar i reinventar críticament la funció social de l'art i les seves institucions.

La segona part d'aquest seminari adopta un perfil més directament polític i aborda el problema de la relacionalitat com a alternativa als processos artístics determinats per una concepció de la representació basada al seu torn en un paradigma visual. Davant d'aquest model, el paradigma relacional apunta la necessitat de fer una crítica de les metodologies representacionals.
Els aspectes relacionals, comunicatius, afectius, col·laboratius i immaterials passen a ocupar una nova centralitat en el capitalisme postindustrial, el qual, segons Paolo Virno, «posa la subjectivitat a treballar». Així, en aquest context, la relacionalitat s'erigeix com un concepte clau per teoritzar les noves formes difuses de politització i estetització que estan transformant la construcció mateixa de la subjectivitat.

Aquesta segona part s'articula al voltant de dos debats: les transformacions de la subjectivitat i la possible superació del paradigma representacional per mitjà del paradigma relacional.

Aquesta activitat forma part del projecte Transform i ha estat finançat amb el recolzament de la Comissió Europea.

mostrar-ne més mostrar-ne menys

Amb la participació de John Beverley, Antonella Corsani, Marcelo Expósito, Brian Holmes, kpD, Maurizio Lazzarato, Suely Rolnik

La primera part del seminari Una altra relacionalitat. Repensar l’art com a experiència, que va tenir lloc els dies 25 i 26 del mes de novembre passat, va oferir elements per al debat des del punt de vista de la teoria estètica i del llegat de la crítica institucional i l’art públic. Es tractava llavors de definir el terme relacionalitat i situar-lo dins d’una tradició de pràctiques que han plantejat la necessitat de repensar i reinventar críticament la funció social de l’art i les seves institucions.

La segona part d’aquest seminari adopta un perfil més directament polític i aborda el problema de la relacionalitat com a alternativa als processos artístics determinats per una concepció de la representació basada al seu torn en un paradigma visual. Davant d’aquest model, el paradigma relacional apunta la necessitat de fer una crítica de les metodologies representacionals.
Els aspectes relacionals, comunicatius, afectius, col·laboratius i immaterials passen a ocupar una nova centralitat en el capitalisme postindustrial, el qual, segons Paolo Virno, «posa la subjectivitat a treballar». Així, en aquest context, la relacionalitat s’erigeix com un concepte clau per teoritzar les noves formes difuses de politització i estetització que estan transformant la construcció mateixa de la subjectivitat.

Aquesta segona part s’articula al voltant de dos debats: les transformacions de la subjectivitat i la possible superació del paradigma representacional per mitjà del paradigma relacional.

Aquesta activitat forma part del projecte Transform i ha estat finançat amb el recolzament de la Comissió Europea.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
17 de març 2006 – 18 de març 2006
preu
Matrícula gratuïta. Auditori del MACBA. Places limitades. Servei d’interpretació simultània.
títol
Una altra relacionalitat (2ª part). Sobre la cura en temps despullats de poesia / Sobre la poesia en una època que no té cura
dates
17 de març 2006 – 18 de març 2006
títol
Una altra relacionalitat (2ª part). Sobre la cura en temps despullats de poesia / Sobre la poesia en una època que no té cura
preu
Matrícula gratuïta. Auditori del MACBA. Places limitades. Servei d’interpretació simultània.
programa
0 activitats