Tecnologies del gènere. Micropolítiques postidentitàries
Activitat

Tecnologies del gènere. Micropolítiques postidentitàries

en curs

Taller-seminari dirigit per Beatriz Preciado

Aquest taller se situa a la cruïlla entre la producció de discursos crítics entorn del gènere, el sexe i la sexualitat, buscant la creació d'estratègies activistes i la invenció de dispositius d'experimentació estètica i política que retornin capacitat d'acció a les minories. Durant el 2004, el taller va prendre com a punt de partida l'exploració dels discursos performatius i biopolítics com a espais possibles per a l'acció, tant política com teòrica, entorn de la representació del gènere i de la sexualitat. Aquesta nova edició prolonga i aprofundeix aquestes línies d'anàlisi.

El taller-seminari pretén proporcionar una cartografia de textos, d' instruments d'anàlisi i de models conceptuals per entendre les transformacions del feminisme, les de les teories queer i transgènere, i també les de les actuals polítiques minoritàries. Es tracta de rastrejar les pràctiques discursives contrahegemòniques que intenten desplaçar els sabers dominants sobre la identitat. El taller-performance, invertint la relació tradicional entre estètica i política, té per objectiu explorar corporalment i col·lectivament les tècniques de producció performativa de la identitat sexual, de gènere, però també racial o de classe. Serà un espai en què es podrà posar a prova la definició de la identitat com una repetició estilitzada d'actes performatius i, alhora, investigar els recursos estètics i activistes de les micro cultures de la performance drag queen i drag king, així com els del treball sexual, la cultura S&M i la pornografia.

Davant del fracàs de les polítiques de la representació de minories i la seva transformació en espectacles mediàtics, aquest taller pretén obrir un espai per a les polítiques de l'experimentació, un espai de trobada i promoció per a artistes i activistes feministes, queer i transgènere. Finalment, un altre dels objectius del taller és la producció d'un arxiu menor, en el sentit deleuzià del terme. Un arxiu feminista –queer i trans–, que emergeixi del present de les pràctiques polítiques i estètiques minoritàries, i no de la mirada retrospectiva de les ciències historiogràfiques o sociològiques sobre els moviments socials i artístics. Es tracta de l'arxiu com a producció experimental del futur.

El taller s'assigna com a tasques (1) la producció de la revista PIG (Plataforma de Invención de Géneros / Posporno Ibérico Guerrillero) (versió en paper i web trimestral) i (2) la producció d'un documental Taller Tecnologies del Gènere sobre postpornografia (que s'ha començat a elaborar durant el taller del 2004).

El taller es desdobla en diversos mòduls i temporalitats que se succeeixen i s'entrellacen, i que inclouen seminaris teòrics, conferències públiques, experiències de taller, performances, documentació i intervencions.

mostrar-ne més mostrar-ne menys

Taller-seminari dirigit per Beatriz Preciado

Aquest taller se situa a la cruïlla entre la producció de discursos crítics entorn del gènere, el sexe i la sexualitat, buscant la creació d’estratègies activistes i la invenció de dispositius d’experimentació estètica i política que retornin capacitat d’acció a les minories. Durant el 2004, el taller va prendre com a punt de partida l’exploració dels discursos performatius i biopolítics com a espais possibles per a l’acció, tant política com teòrica, entorn de la representació del gènere i de la sexualitat. Aquesta nova edició prolonga i aprofundeix aquestes línies d’anàlisi.

El taller-seminari pretén proporcionar una cartografia de textos, d’ instruments d’anàlisi i de models conceptuals per entendre les transformacions del feminisme, les de les teories queer i transgènere, i també les de les actuals polítiques minoritàries. Es tracta de rastrejar les pràctiques discursives contrahegemòniques que intenten desplaçar els sabers dominants sobre la identitat. El taller-performance, invertint la relació tradicional entre estètica i política, té per objectiu explorar corporalment i col·lectivament les tècniques de producció performativa de la identitat sexual, de gènere, però també racial o de classe. Serà un espai en què es podrà posar a prova la definició de la identitat com una repetició estilitzada d’actes performatius i, alhora, investigar els recursos estètics i activistes de les micro cultures de la performance drag queen i drag king, així com els del treball sexual, la cultura S&M i la pornografia.

Davant del fracàs de les polítiques de la representació de minories i la seva transformació en espectacles mediàtics, aquest taller pretén obrir un espai per a les polítiques de l’experimentació, un espai de trobada i promoció per a artistes i activistes feministes, queer i transgènere. Finalment, un altre dels objectius del taller és la producció d’un arxiu menor, en el sentit deleuzià del terme. Un arxiu feminista –queer i trans–, que emergeixi del present de les pràctiques polítiques i estètiques minoritàries, i no de la mirada retrospectiva de les ciències historiogràfiques o sociològiques sobre els moviments socials i artístics. Es tracta de l’arxiu com a producció experimental del futur.

El taller s’assigna com a tasques (1) la producció de la revista PIG (Plataforma de Invención de Géneros / Posporno Ibérico Guerrillero) (versió en paper i web trimestral) i (2) la producció d’un documental Taller Tecnologies del Gènere sobre postpornografia (que s’ha començat a elaborar durant el taller del 2004).

El taller es desdobla en diversos mòduls i temporalitats que se succeeixen i s’entrellacen, i que inclouen seminaris teòrics, conferències públiques, experiències de taller, performances, documentació i intervencions.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
1 de març 2005 – 23 de juny 2005
títol
Tecnologies del gènere. Micropolítiques postidentitàries
dates
1 de març 2005 – 23 de juny 2005
títol
Tecnologies del gènere. Micropolítiques postidentitàries
programa
0 activitats