Sobre els programes educatius
Activitat

Sobre els programes educatius

en curs

El MACBA ofereix una programació permanent de visites-taller a la Col·lecció, adreçades a infants, nens i joves en edats compreses entre els tres i els divuit anys, que es desenvolupen durant tot el curs escolar i que segons les dates inclouran també la possibilitat de visitar algunes de les exposicions temporals (Pablo Palazuelo, Gego i Carlos Pazos).

Aquestes visites es realitzen amb un monitor i tenen l'objectiu d'estimular el contacte directe dels infants i joves amb les obres exposades, i facilitar-los l'apropament a les diferents formes artístiques des d'una perspectiva crítica i reflexiva. Es desenvolupen a través de diferents recorreguts per les sales, que s'adapten a les edats dels grups visitants.

Les visites adreçades a grups d'educació infantil i primària, compten amb un material de suport que possibilita el desenvolupament de diferents activitats de tipus pràctic a les sales. La intenció és estimular el protagonisme dels alumnes de manera que es converteixin en el centre de la visita, i es promogui la seva participació activa, animant-los a desenvolupar processos d'observació, reflexió i diàleg, experimentació, creació i avaluació. El material de suport està constituït per una caixa que inclou objectes i artefactes diversos relacionables amb les obres. Estan fets per ser tocats i manipulats sense cap perill pels nens i nenes, que d'aquesta manera tenen l'oportunitat de tenir experiències tàctils, que compensen en certa mesura la impossibilitat de tocar les obres exposades al Museu. La relació d'aquests elements amb les obres no és unívoca i permeten establir múltiples associacions, en funció de l'experiència individual.

Les visites adreçades a grups de secundària i batxillerat volen acostar els alumnes a les obres, fent-les significatives i intel·ligibles, trencant amb la idea preconcebuda de les visites a un museu com una activitat de contemplació estàtica. Es vol estimular una implicació en la qual els nois i les noies es formin un criteri propi a partir de l'anàlisi i la reflexió, intentant establir nexes entre allò que forma part del seu món i el que hi ha al Museu, veient com les pràctiques artístiques no són exclusives d'una élite, ni són pràctiques aïllades i tancades en elles mateixes.

Però conscients que les visites a sales tenen una durada limitada que forçosament en condiciona el desenvolupament, i sabent que aquesta limitació temporal impedeix que s'abordin amb profunditat molts aspectes que serien desitjables, hem creat dos projectes educatius específics. Aquests projectes proposen cobrir aquestes mancances oferint recursos per treballar a l'aula, de manera que es pugui dedicar el temps necessari per aprofundir en algunes de les qüestions que només poden ser insinuades en el transcurs d'una visita a les sales. L'obertura cap als centres escolars permet plantejar algunes qüestions sobre l'art contemporani, lligades al contacte directe posterior amb diferents obres que formen part de la Col·lecció MACBA, sabent que no és fàcil trencar els tòpics i que no n'hi ha prou amb proposar-s'ho per accedir a una apreciació sense prejudicis.

mostrar-ne més mostrar-ne menys

El MACBA ofereix una programació permanent de visites-taller a la Col·lecció, adreçades a infants, nens i joves en edats compreses entre els tres i els divuit anys, que es desenvolupen durant tot el curs escolar i que segons les dates inclouran també la possibilitat de visitar algunes de les exposicions temporals (Pablo Palazuelo, Gego i Carlos Pazos).

Aquestes visites es realitzen amb un monitor i tenen l’objectiu d’estimular el contacte directe dels infants i joves amb les obres exposades, i facilitar-los l’apropament a les diferents formes artístiques des d’una perspectiva crítica i reflexiva. Es desenvolupen a través de diferents recorreguts per les sales, que s’adapten a les edats dels grups visitants.

Les visites adreçades a grups d’educació infantil i primària, compten amb un material de suport que possibilita el desenvolupament de diferents activitats de tipus pràctic a les sales. La intenció és estimular el protagonisme dels alumnes de manera que es converteixin en el centre de la visita, i es promogui la seva participació activa, animant-los a desenvolupar processos d’observació, reflexió i diàleg, experimentació, creació i avaluació. El material de suport està constituït per una caixa que inclou objectes i artefactes diversos relacionables amb les obres. Estan fets per ser tocats i manipulats sense cap perill pels nens i nenes, que d’aquesta manera tenen l’oportunitat de tenir experiències tàctils, que compensen en certa mesura la impossibilitat de tocar les obres exposades al Museu. La relació d’aquests elements amb les obres no és unívoca i permeten establir múltiples associacions, en funció de l’experiència individual.

Les visites adreçades a grups de secundària i batxillerat volen acostar els alumnes a les obres, fent-les significatives i intel·ligibles, trencant amb la idea preconcebuda de les visites a un museu com una activitat de contemplació estàtica. Es vol estimular una implicació en la qual els nois i les noies es formin un criteri propi a partir de l’anàlisi i la reflexió, intentant establir nexes entre allò que forma part del seu món i el que hi ha al Museu, veient com les pràctiques artístiques no són exclusives d’una élite, ni són pràctiques aïllades i tancades en elles mateixes.

Però conscients que les visites a sales tenen una durada limitada que forçosament en condiciona el desenvolupament, i sabent que aquesta limitació temporal impedeix que s’abordin amb profunditat molts aspectes que serien desitjables, hem creat dos projectes educatius específics. Aquests projectes proposen cobrir aquestes mancances oferint recursos per treballar a l’aula, de manera que es pugui dedicar el temps necessari per aprofundir en algunes de les qüestions que només poden ser insinuades en el transcurs d’una visita a les sales. L’obertura cap als centres escolars permet plantejar algunes qüestions sobre l’art contemporani, lligades al contacte directe posterior amb diferents obres que formen part de la Col·lecció MACBA, sabent que no és fàcil trencar els tòpics i que no n’hi ha prou amb proposar-s’ho per accedir a una apreciació sense prejudicis.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
24 de juliol 2006 – 30 de juny 2007
títol
Sobre els programes educatius
dates
24 de juliol 2006 – 30 de juny 2007
títol
Sobre els programes educatius
programa
0 activitats