Jornada CRAC
Activitat

Sistemes i materials per al muntatge, exhibició i emmagatzematge dels béns patrimonials

XV Reunió Tècnica
en curs
Jornada CRAC

Aquestes jornades internacionals, organitzades per l’associació professional de Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya (CRAC), són la XV edició de les Reunions Tècniques que s’organitzen a Barcelona des de 1987. Unes trobades on l’objectiu és que professionals de diferents procedències i de diverses disciplines que es dediquen a la conservació-restauració del patrimoni intercanviïn experiències i discuteixin criteris. Es tracta d’unes jornades que, amb el pas dels anys, ha esdevingut un referent com a plataforma de comunicació científica per al sector de la conservació del patrimoni.

El tema d’aquesta edició, Sistemes i materials per al muntatge, exhibició i emmagatzematge dels béns patrimonials, concerneix diferents especialitats de la conservació-restauració, així com d’altres professions que treballen en el món del patrimoni.

Els professionals de la conservació-restauració assumeixen cada vegada més la responsabilitat d’establir les prescripcions tècniques per a la museografia, l’emmagatzematge, l’embalatge i el transport dels béns patrimonials. Sovint és produeix la paradoxa que els elements i productes suposadament de protecció i adequació acaben perjudicant els béns que es volen salvaguardar. Són elements determinants per a la conservació: la tria d’un entorn i d’un sistema expositiu per a la presentació de les col·leccions, el tipus d’ancoratge i de suport per mostrar cadascun dels béns patrimonials, la selecció dels materials per emmarcar una obra, per emmagatzemar-la o embalar-la, els espais de reserva i el mobiliari per organitzar els objectes. No sempre es coneixen suficientment els contaminants que generen els materials i productes que envolten els béns patrimonials (àcids, formaldehids, clor, amoníac…) ni els efectes que poden produir a curt i a llarg termini.

Els fenòmens d’alteració relacionats amb l’emissió de compostos orgànics volàtils o la migració d’alguns dels components d’un producte que no ha estat testat poden comportar patologies i fins i tot pèrdues considerables. En canvi, poden beneficiar l’objecte i allargar-li la vida: el contacte directe amb productes de conservació, l’emmagatzematge en un prestatge adequat o l’exposició en una vitrina ben concebuda i construïda amb materials inerts. La prevenció, la prudència i el coneixement científic dels productes i components ajuden, sens dubte, a prendre les bones decisions en l’elecció de materials, sistemes de presentació i condicionament.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
27 de novembre 2017 – 28 de novembre 2017
títol
Sistemes i materials per al muntatge, exhibició i emmagatzematge dels béns patrimonials
dates
27 de novembre 2017 – 28 de novembre 2017
títol
Sistemes i materials per al muntatge, exhibició i emmagatzematge dels béns patrimonials
programa
0 activitats