Reptes de l’art global
Activitat

Reptes de l’art global

Cap a una «ecologia dels sabers»
en curs
Reptes de l’art global

El MACBA, en la seva relació de col·laboració amb la Universitat de Barcelona, acull una part del congrés internacional Reptes de l’art global. Cap a una «ecologia dels sabers», que té com a objectiu reformular enfocaments establerts en l’estudi de l’art global en relació amb els múltiples reptes que planteja. Basant-nos en el concepte d’«ecologia dels sabers» del sociòleg Boaventura de Sousa Santos (2007), aquest congrés internacional pretén anar més enllà del «pensament abismal de les concepcions occidentals de la modernitat», i traçar línies de recerca que parteixin de nous enfocaments dins dels estudis de l’art global. Com proposa De Sousa Santos, el pensament ecològic, entès com una contraepistemologia, reconeix la pluralitat de pensaments heterogenis i emfatitza les interconnexions dinàmiques que hi ha entre ells. Davant d’una arrelada concepció monocultural del coneixement (i per extensió de l’art), l’«ecologia dels sabers» concep el coneixement com una «intervenció en la realitat», més que com una jerarquització dels coneixements occidentals sobre altres maneres de conèixer.

Aquest congrés internacional pretén discutir, des d’una perspectiva epistemològica, metodològica i pràctica, les possibilitats de posar en marxa una «ecologia dels sabers» en la història de l’art i en les pràctiques artístiques i institucionals. Busca, per tant, explorar vies que permetin superar les jerarquies epistemològiques occidentals i accedir a un diàleg proactiu entre pràctiques, mètodes i discursos. Esperem que aquesta perspectiva contribueixi a qüestionar taxonomies, valors, temporalitats i dicotomies, la pretesa universalitat de les quals ha estat imposada i acceptada com a part de la disciplina històrica des de la seva formació. Finalment, aquest congrés vol esdevenir una plataforma per debatre les possibilitats de fracturar la visió hegemònica (dominada per occident) de la història de l’art i buscar un punt d’arrencada per a un canvi de paradigma en la comprensió de l’art global.
Organitza: Art, Globalization, Interculturality (AGI/ART)
En el marc del Grup Consolidat Agència d’Ajuts Universitaris de la Generalitat de Catalunya (2014 SGR1050) i del projecte de recerca Cartografía crítica del arte y la visualidad en la era de lo global. Nuevas metodologías, conceptos y enfoques analíticos II Parte (HAR2013 43122P) del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO, Madrid).

dates
29 d’abril 2016
títol
Reptes de l’art global
programa
0 activitats