Refundar la crítica
Activitat

Refundar la crítica

en curs

Coordinat per Martí Peran

Des de la crítica, atès que representa la primera edició del Taller, s'ofereix amb la voluntat d'organitzar de forma panoràmica tots els fronts que afecten a l'exercici de la crítica d'art. En aquest sentit, al costat d'una descripció del cos teòric del tema, es plantejaran com a àrees de reflexió qüestions puntuals com ara la funció de la crítica, els seus instruments, les seves plataformes, els seus recursos, els seus objectes i les seves relacions amb d'altres agents de l'àmbit cultural i social. Cadascun dels temes serà introduït de la mà de professionals que aportaran els seu parer i la seva experiència. En una altra perspectiva, el taller vol accentuar la seva dimensió experimental i pràctica, de manera que totes les idees sorgides en el tractament teòric del tema derivin en el desenvolupament de d'uns exercicis de crítica entorn de l'actualitat artística de la ciutat i de la pròpia Col·l ecció del Museu.

Martí Peran és professor de Teoria de l'Art a la Universitat de Barcelona.

Coordinat per Martí Peran

Des de la crítica, atès que representa la primera edició del Taller, s’ofereix amb la voluntat d’organitzar de forma panoràmica tots els fronts que afecten a l’exercici de la crítica d’art. En aquest sentit, al costat d’una descripció del cos teòric del tema, es plantejaran com a àrees de reflexió qüestions puntuals com ara la funció de la crítica, els seus instruments, les seves plataformes, els seus recursos, els seus objectes i les seves relacions amb d’altres agents de l’àmbit cultural i social. Cadascun dels temes serà introduït de la mà de professionals que aportaran els seu parer i la seva experiència. En una altra perspectiva, el taller vol accentuar la seva dimensió experimental i pràctica, de manera que totes les idees sorgides en el tractament teòric del tema derivin en el desenvolupament de d’uns exercicis de crítica entorn de l’actualitat artística de la ciutat i de la pròpia Col·l ecció del Museu.

Martí Peran és professor de Teoria de l’Art a la Universitat de Barcelona.

dates
16 de gener 2002 – 3 d’abril 2002
títol
Refundar la crítica
dates
16 de gener 2002 – 3 d’abril 2002
títol
Refundar la crítica
programa
0 activitats