Projecte per a educació secundària i batxillerat
Activitat

Projecte per a educació secundària i batxillerat

en curs

Visites – debat: Dilemes i utopies. Recorreguts pel segle XX a través de la Col·lecció MACBA

El projecte s'estructura en dues sessions: la primera té lloc al centre educatiu mateix on un monitor del Museu es desplaça, en la data i l'horari convinguts, per tal de desenvolupar una sessió amb els alumnes, prèvia a la visita al Museu.
La segona sessió es realitza al Museu, quan es visita la Col·lecció, i aquí els reb el mateix monitor que prèviament ha estat en el centre treballant directament amb els alumnes. Es proposa també desenvolupar a posteriori uns senzills exercicis de tornada al centre que són optatius i/o voluntaris, per consolidar aprenentatges.

La sessió al centre educatiu té per objectiu ajudar als alumnes a construir un criteri que els permeti apropar-se a les obres d'art amb competència, passant de la història de l'art i de la cultura a una apreciació estètica i cognitiva que cedeixi el protagonisme a la confrontació directa i personal entre l'obra i qui l'observa. Aquestes aproximacions prenen en consideració, d'una banda, la interrelació de diferents gèneres i pràctiques artístiques, i de l'altra, l'entramat de relacions entre economia, societat, política, ciència, art i cultura... Aquesta sessió es planteja a partir de certs interrogants que es presenten als alumnes amb la pretensió d'induir-los a la reflexió, de manera que a partir de les seves aportacions siguin ells mateixos els que vagin construint el punt de vista al qual ens hem referit. En el transcurs de la sessió es visualitzen diverses obres d'art que formen part de la Col·lecció i que posteriorment tindran ocasió de veure exposades al museu. En tot moment es fomenta el diàleg amb el joves i es promou la seva participació.

En la sessió que posteriorment té lloc al Museu, els joves tenen la ocasió d'enfrontar-se directament amb les obres, algunes de les quals ja hauran vist amb anterioritat, i de posar en joc diversos procediments d'anàlisi a partir de les nocions construïdes. Es tracta de debatre en grup sentiments, emocions i opinions, tot contrastant-les amb informacions específiques que proporcionarà el monitor que condueixi la visita.

El projecte obre un gran ventall de possibilitats als mestres que desitgin donar-li continuïtat durant el curs escolar, ja sigui en el camp pròpiament artístic o en qualsevol de les altres àrees susceptibles de generar un discurs, prenent com a base el bloc temàtic sobre el que s'hagi treballat.

Aquesta proposta de temes intenta articular discursivament problemes clau que certes obres condensen, obres i artistes concrets i nuclis o moments històrics identificables. Les quatre propostes dibuixen en conjunt un recorregut relativament cronològic que pot funcionar tant com una unitat i alhora com parts separades, com una història o com quatre històries. Tot i que cada tema es presenta en un període concret, pot donar peu per ell mateix a un recorregut específic pel marc històric general de la col·lecció, la segona meitat del segle XX.

Existeix la possibilitat de triar entre diferents temàtiques entorn a les quals es desenvolupen aquestes dobles sessions que configuren el projecte. Els temes s'articulen com a debats sobre alternatives, dilemes i oportunitats específiques que es presenten en cada moment, a fi de visibilitzar de manera eloqüent els conflictes i el posicionament que comporta la construcció d'un punt de vista.

A l'inici del curs escolar 2006-2007, estaran disponibles:
1- Entre el documental i la poesia (anys quaranta i cinquanta, fins primers seixanta)

2- Nostàlgia del cos: entre la crítica i el joc (anys seixanta i setanta)

I durant el curs s'incrementarà l'oferta amb dos temes més:

3- La pintura de la vida moderna: els combats a l'entorn de la representació de la ciutat (anys vuitanta ...)

4- Entre el museu i el carrer: art i moviments socials (anys noranta, dosmil...)

El programa general tindrà diferents adaptacions: primer cicle d'ESO, segon cicle d'ESO i batxillerat. Alhora, se n'estan preparant versions específiques i amb un altre format per atendre crèdits de síntesi i treballs de recerca.

mostrar-ne més mostrar-ne menys

Visites – debat: Dilemes i utopies. Recorreguts pel segle XX a través de la Col·lecció MACBA

El projecte s’estructura en dues sessions: la primera té lloc al centre educatiu mateix on un monitor del Museu es desplaça, en la data i l’horari convinguts, per tal de desenvolupar una sessió amb els alumnes, prèvia a la visita al Museu.
La segona sessió es realitza al Museu, quan es visita la Col·lecció, i aquí els reb el mateix monitor que prèviament ha estat en el centre treballant directament amb els alumnes. Es proposa també desenvolupar a posteriori uns senzills exercicis de tornada al centre que són optatius i/o voluntaris, per consolidar aprenentatges.

La sessió al centre educatiu té per objectiu ajudar als alumnes a construir un criteri que els permeti apropar-se a les obres d’art amb competència, passant de la història de l’art i de la cultura a una apreciació estètica i cognitiva que cedeixi el protagonisme a la confrontació directa i personal entre l’obra i qui l’observa. Aquestes aproximacions prenen en consideració, d’una banda, la interrelació de diferents gèneres i pràctiques artístiques, i de l’altra, l’entramat de relacions entre economia, societat, política, ciència, art i cultura… Aquesta sessió es planteja a partir de certs interrogants que es presenten als alumnes amb la pretensió d’induir-los a la reflexió, de manera que a partir de les seves aportacions siguin ells mateixos els que vagin construint el punt de vista al qual ens hem referit. En el transcurs de la sessió es visualitzen diverses obres d’art que formen part de la Col·lecció i que posteriorment tindran ocasió de veure exposades al museu. En tot moment es fomenta el diàleg amb el joves i es promou la seva participació.

En la sessió que posteriorment té lloc al Museu, els joves tenen la ocasió d’enfrontar-se directament amb les obres, algunes de les quals ja hauran vist amb anterioritat, i de posar en joc diversos procediments d’anàlisi a partir de les nocions construïdes. Es tracta de debatre en grup sentiments, emocions i opinions, tot contrastant-les amb informacions específiques que proporcionarà el monitor que condueixi la visita.

El projecte obre un gran ventall de possibilitats als mestres que desitgin donar-li continuïtat durant el curs escolar, ja sigui en el camp pròpiament artístic o en qualsevol de les altres àrees susceptibles de generar un discurs, prenent com a base el bloc temàtic sobre el que s’hagi treballat.

Aquesta proposta de temes intenta articular discursivament problemes clau que certes obres condensen, obres i artistes concrets i nuclis o moments històrics identificables. Les quatre propostes dibuixen en conjunt un recorregut relativament cronològic que pot funcionar tant com una unitat i alhora com parts separades, com una història o com quatre històries. Tot i que cada tema es presenta en un període concret, pot donar peu per ell mateix a un recorregut específic pel marc històric general de la col·lecció, la segona meitat del segle XX.

Existeix la possibilitat de triar entre diferents temàtiques entorn a les quals es desenvolupen aquestes dobles sessions que configuren el projecte. Els temes s’articulen com a debats sobre alternatives, dilemes i oportunitats específiques que es presenten en cada moment, a fi de visibilitzar de manera eloqüent els conflictes i el posicionament que comporta la construcció d’un punt de vista.

A l’inici del curs escolar 2006-2007, estaran disponibles:
1- Entre el documental i la poesia (anys quaranta i cinquanta, fins primers seixanta)

2- Nostàlgia del cos: entre la crítica i el joc (anys seixanta i setanta)

I durant el curs s’incrementarà l’oferta amb dos temes més:

3- La pintura de la vida moderna: els combats a l’entorn de la representació de la ciutat (anys vuitanta …)

4- Entre el museu i el carrer: art i moviments socials (anys noranta, dosmil…)

El programa general tindrà diferents adaptacions: primer cicle d’ESO, segon cicle d’ESO i batxillerat. Alhora, se n’estan preparant versions específiques i amb un altre format per atendre crèdits de síntesi i treballs de recerca.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
24 de juliol 2006 – 30 de juny 2007
títol
Projecte per a educació secundària i batxillerat
dates
24 de juliol 2006 – 30 de juny 2007
títol
Projecte per a educació secundària i batxillerat
programa
0 activitats