Projecte per a educació infantil i primària
Activitat

Projecte per a educació infantil i primària

en curs

ExpressArt. Museu portàtil

Aquest projecte està concebut com un conjunt de propostes didàctiques per realitzar a l’aula amb l’ajuda d’un conjunt de materials (objectes tridimensionals, imatges i textos) allotjats dins una caixa de fusta en forma de maleta, que es lliuren en préstec a aquells mestres que ho sol·licitin. Aquestes propostes estan pensades inicialment com un treball previ a la visita al Museu, si bé també hi haurà la possibilitat de fer-los servir posteriorment.

L’objectiu principal és que tant els alumnes com els mestres gaudeixin de les obres i puguin establir un diàleg amb elles, partint de la pròpia experiència, estimulant el respecte i l’interès per l’art com a mitjà d’expressió, joc, representació, experimentació. Un altre objectiu del projecte és que els infants prenguin consciència de la seva pròpia capacitat per expressar-se, i que la desenvolupin lliurement, bo i minimitzant imposicions i restriccions, en la mesura del que sigui possible, i animant-los a utilitzar alguns dels elements o procediments que fan servir els artistes.

Les situacions d’ensenyament-aprenentatge que es proposen, no estan lligades a una àrea de coneixement determinada. Si bé és cert que l’art contemporani és el punt de partida, els recursos que us oferim poden ser abordats des de múltiples vessants, tant pel que fa a conceptes com pel que fa a procediments. Es tracta de jugar i treballar al voltant d’obres i imatges, i de formalitzar a continuació idees, opinions i sentiments propis fent ús de qualsevol dels llenguatges a l’abast, incloent-hi, això sí, els llenguatges artístics.

Aquesta proposta té l’objectiu de facilitar informació i recursos tangibles al mestre perquè pugui desenvolupar una sèrie d’exercicis i activitats, així com facilitar als alumnes la incorporació dels continguts abordats d’una manera innovadora i motivadora, prenent en consideració la diversitat de maneres d’aprendre que existeixen.

Les propostes d’activitats són absolutament flexibles i permeten múltiples adaptacions als contextos particulars en els quals es desenvolupin. Fins i tot el material pot suscitar altres usos i es pot convertir d’aquesta manera en un recurs viu i dinàmic. Les activitats estan organitzades en tres blocs que aborden aspectes diferents, relacionats amb el potencial significatiu d’objectes i materials i també amb qüestions de composició. Aquest projecte incideix en la idea de que l’art és un mitjà d’expressió, joc, experimentació, formalització i representació, que ofereix unes possibilitats gairebé infinites de formalitzar idees, sentiments, opinions i emocions, i pot utilitzar els més variats materials, objectes i procediments, els quals, al seu torn, poden significar coses ben diferents segons l’artista que els fa servir.

Recomanem emprar aquests recursos abans de la visita al Museu, de manera que el treball previ realitzat a l’aula facilitarà que els nois i les noies desenvolupin processos de reconeixement, identificació, recerca i observació davant les obres exposades. Si s’utilitzen després, el treball posterior permetrà abordar algunes qüestions que a les sales només s’hauran pogut insinuar: qui són els artistes, què fan, per què ho fan i com ho fan. Com són les obres, amb quins materials estan fetes, i què ens expliquen, etc.

Les visites a la Col·lecció del Museu per als grups que hagin desenvolupat el projecte ExpressArt o ho estiguin fent, miraran d’adequar-se al màxim tant al treball realitzat a l’aula com a les expectatives que hagin sorgit en cadascun dels grups arrel d’haver-ho desenvolupat, i per tant hi haurà la possibilitat de concretar l’orientació específica entre el professor responsable del grup i el monitor encarregat de dur a terme la visita.

Aquests projecte educatiu s’ha fet en col·laboració amb Marta Berrocal.

mostrar-ne més mostrar-ne menys

ExpressArt. Museu portàtil

Aquest projecte està concebut com un conjunt de propostes didàctiques per realitzar a l’aula amb l’ajuda d’un conjunt de materials (objectes tridimensionals, imatges i textos) allotjats dins una caixa de fusta en forma de maleta, que es lliuren en préstec a aquells mestres que ho sol·licitin. Aquestes propostes estan pensades inicialment com un treball previ a la visita al Museu, si bé també hi haurà la possibilitat de fer-los servir posteriorment.

L’objectiu principal és que tant els alumnes com els mestres gaudeixin de les obres i puguin establir un diàleg amb elles, partint de la pròpia experiència, estimulant el respecte i l’interès per l’art com a mitjà d’expressió, joc, representació, experimentació. Un altre objectiu del projecte és que els infants prenguin consciència de la seva pròpia capacitat per expressar-se, i que la desenvolupin lliurement, bo i minimitzant imposicions i restriccions, en la mesura del que sigui possible, i animant-los a utilitzar alguns dels elements o procediments que fan servir els artistes.

Les situacions d’ensenyament-aprenentatge que es proposen, no estan lligades a una àrea de coneixement determinada. Si bé és cert que l’art contemporani és el punt de partida, els recursos que us oferim poden ser abordats des de múltiples vessants, tant pel que fa a conceptes com pel que fa a procediments. Es tracta de jugar i treballar al voltant d’obres i imatges, i de formalitzar a continuació idees, opinions i sentiments propis fent ús de qualsevol dels llenguatges a l’abast, incloent-hi, això sí, els llenguatges artístics.

Aquesta proposta té l’objectiu de facilitar informació i recursos tangibles al mestre perquè pugui desenvolupar una sèrie d’exercicis i activitats, així com facilitar als alumnes la incorporació dels continguts abordats d’una manera innovadora i motivadora, prenent en consideració la diversitat de maneres d’aprendre que existeixen.

Les propostes d’activitats són absolutament flexibles i permeten múltiples adaptacions als contextos particulars en els quals es desenvolupin. Fins i tot el material pot suscitar altres usos i es pot convertir d’aquesta manera en un recurs viu i dinàmic. Les activitats estan organitzades en tres blocs que aborden aspectes diferents, relacionats amb el potencial significatiu d’objectes i materials i també amb qüestions de composició. Aquest projecte incideix en la idea de que l’art és un mitjà d’expressió, joc, experimentació, formalització i representació, que ofereix unes possibilitats gairebé infinites de formalitzar idees, sentiments, opinions i emocions, i pot utilitzar els més variats materials, objectes i procediments, els quals, al seu torn, poden significar coses ben diferents segons l’artista que els fa servir.

Recomanem emprar aquests recursos abans de la visita al Museu, de manera que el treball previ realitzat a l’aula facilitarà que els nois i les noies desenvolupin processos de reconeixement, identificació, recerca i observació davant les obres exposades. Si s’utilitzen després, el treball posterior permetrà abordar algunes qüestions que a les sales només s’hauran pogut insinuar: qui són els artistes, què fan, per què ho fan i com ho fan. Com són les obres, amb quins materials estan fetes, i què ens expliquen, etc.

Les visites a la Col·lecció del Museu per als grups que hagin desenvolupat el projecte ExpressArt o ho estiguin fent, miraran d’adequar-se al màxim tant al treball realitzat a l’aula com a les expectatives que hagin sorgit en cadascun dels grups arrel d’haver-ho desenvolupat, i per tant hi haurà la possibilitat de concretar l’orientació específica entre el professor responsable del grup i el monitor encarregat de dur a terme la visita.

Aquests projecte educatiu s’ha fet en col·laboració amb Marta Berrocal.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
24 de juliol 2006 – 30 de juny 2007
títol
Projecte per a educació infantil i primària
dates
24 de juliol 2006 – 30 de juny 2007
títol
Projecte per a educació infantil i primària
programa
0 activitats