Programa d’Estudis Independents (PEI) 2006-2007
Activitat

Programa d’Estudis Independents (PEI) 2006-2007

en curs

Amb la participació de Xavier Antich, Manuel Asensi, Enric Berenguer, Miren Etxezarreta, Marcelo Expósito, Beatriz Preciado, Carlos Prieto i Joan Roca, entre altres.

Alternatives educatives des del museu

El Programa d'Estudis Independents (PEI) del MACBA sorgeix amb la voluntat de comprendre l'art, el cos i el treball educatiu com una manera necessària d'intervenció social. Tenint en compte que les societats capitalistes han convertit l'art en un mitjà innocu, "estètic", un dels objectius fonamentals que perseguim amb aquest programa és repolititzar l'art i tot allò que l'envolta, i també plantejar la revisió i la crítica de la pedagogia entesa en un sentit ampli, és a dir, també com una pràctica de relació i mediació entre el museu i l'heterogeneïtat del públic.

El PEI és una proposta de programa independent de l'ensenyament institucional. De fet, sorgeix com a crítica política d'aquest "ensenyament institucional". Precisament per això, i a fi que aquesta independència no el faci caure en l'acadèmia fora de l'acadèmia, el programa adopta el format de l'ensenyament oficial, d'una manera no ortodoxa, ja que un altre dels seus objectius és evitar els mecanismes que llasten la investigació i la reflexió en l'àmbit dels estudis acadèmics. Així, aquesta independència amb relació a l'"ensenyament oficial" implica una revisió dels mètodes d'ensenyament, la comunicació, la transmissió i la relació entre els grups que integren els diferents mòduls que componen el programa. El PEI es constitueix com una estructura oberta i generativa. Les matèries que s'impartiran en els diferents cursos són espais mòbils de treball encarregats de produir un conjunt d'activitats a partir de les quals els assistents podran abordar els continguts des de diferents nivells, pràctiques i estructures discursives.

L'objectiu del Programa d'Estudis Independents és formar i desenvolupar en els participants una capacitat crítica i analítica del fenomen artístic, partint d'una concepció de l'"art" com a producte de la intersecció de diferents sistemes i camps socials. Basant-nos en l'experiència dels tallers, els cursos i els seminaris que hem desenvolupat al MACBA durant els últims anys, presentem un programa articulat l'estructura del qual es correspon amb un curs de dos anys i sis matèries, que representen aproximadament unes 400 hores entre classes teòriques, classes pràctiques i seminaris.

mostrar-ne més mostrar-ne menys

Amb la participació de Xavier Antich, Manuel Asensi, Enric Berenguer, Miren Etxezarreta, Marcelo Expósito, Beatriz Preciado, Carlos Prieto i Joan Roca, entre altres.

Alternatives educatives des del museu

El Programa d’Estudis Independents (PEI) del MACBA sorgeix amb la voluntat de comprendre l’art, el cos i el treball educatiu com una manera necessària d’intervenció social. Tenint en compte que les societats capitalistes han convertit l’art en un mitjà innocu, “estètic”, un dels objectius fonamentals que perseguim amb aquest programa és repolititzar l’art i tot allò que l’envolta, i també plantejar la revisió i la crítica de la pedagogia entesa en un sentit ampli, és a dir, també com una pràctica de relació i mediació entre el museu i l’heterogeneïtat del públic.

El PEI és una proposta de programa independent de l’ensenyament institucional. De fet, sorgeix com a crítica política d’aquest “ensenyament institucional”. Precisament per això, i a fi que aquesta independència no el faci caure en l’acadèmia fora de l’acadèmia, el programa adopta el format de l’ensenyament oficial, d’una manera no ortodoxa, ja que un altre dels seus objectius és evitar els mecanismes que llasten la investigació i la reflexió en l’àmbit dels estudis acadèmics. Així, aquesta independència amb relació a l'”ensenyament oficial” implica una revisió dels mètodes d’ensenyament, la comunicació, la transmissió i la relació entre els grups que integren els diferents mòduls que componen el programa. El PEI es constitueix com una estructura oberta i generativa. Les matèries que s’impartiran en els diferents cursos són espais mòbils de treball encarregats de produir un conjunt d’activitats a partir de les quals els assistents podran abordar els continguts des de diferents nivells, pràctiques i estructures discursives.

L’objectiu del Programa d’Estudis Independents és formar i desenvolupar en els participants una capacitat crítica i analítica del fenomen artístic, partint d’una concepció de l'”art” com a producte de la intersecció de diferents sistemes i camps socials. Basant-nos en l’experiència dels tallers, els cursos i els seminaris que hem desenvolupat al MACBA durant els últims anys, presentem un programa articulat l’estructura del qual es correspon amb un curs de dos anys i sis matèries, que representen aproximadament unes 400 hores entre classes teòriques, classes pràctiques i seminaris.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
27 de juliol 2005 – 14 de desembre 2007
títol
Programa d’Estudis Independents (PEI) 2006-2007
dates
27 de juliol 2005 – 14 de desembre 2007
títol
Programa d’Estudis Independents (PEI) 2006-2007
programa
0 activitats