Poètiques i polítiques de la deconstrucció: entorn de Jacques Derrida
Activitat

Poètiques i polítiques de la deconstrucció: entorn de Jacques Derrida

Seminari

El seminari pretén aproximar-se a la dimensió poeticopolítica de la desconstrucció.
D'una banda, analitzant el potencial creatiu de les estratègies desconstructives a partir del visionament i la discussió de la pel·lícula de Safaa Fathy amb Derrida (D'ailleurs, Derrida), i, de l'altra, reflexionant sobre la dimensió política de la pràctica desconstructiva més enllà
dels seus usos habituals en la teoria literària i en la filosofia. El punt de partida consisteix a considerar la desconstrucció com una de les pràctiques polítiques de la nostra època, més que no pas com una simple tecnologia per a l'anàlisi dels textos i de les imatges.

Amb la participació de Chantal Mouffe, Tom Cohen, Maurizio Ferraris i Safaa Fathy

Aquest seminari forma part del programa obert del PEI

Bibliografia recomanada:

Asensi, Manuel ed. Teoría literaria y desconstrucción. Madrid: Arco Libros, 1990.
Derrida, Jacques i Fathy, Safaa. Rodar las palabras, al borde de un filme, Arena Libros, Madrid, 2004.

Culler, Jonathan. Sobre la deconstrucción. Teoría y crítica después del estructuralismo. Traducció de Luis Cremades en Cátedra, Salamanca, 1984.

mostrar-ne més mostrar-ne menys

Seminari

El seminari pretén aproximar-se a la dimensió poeticopolítica de la desconstrucció.
D’una banda, analitzant el potencial creatiu de les estratègies desconstructives a partir del visionament i la discussió de la pel·lícula de Safaa Fathy amb Derrida (D’ailleurs, Derrida), i, de l’altra, reflexionant sobre la dimensió política de la pràctica desconstructiva més enllà
dels seus usos habituals en la teoria literària i en la filosofia. El punt de partida consisteix a considerar la desconstrucció com una de les pràctiques polítiques de la nostra època, més que no pas com una simple tecnologia per a l’anàlisi dels textos i de les imatges.

Amb la participació de Chantal Mouffe, Tom Cohen, Maurizio Ferraris i Safaa Fathy

Aquest seminari forma part del programa obert del PEI

Bibliografia recomanada:

Asensi, Manuel ed. Teoría literaria y desconstrucción. Madrid: Arco Libros, 1990.
Derrida, Jacques i Fathy, Safaa. Rodar las palabras, al borde de un filme, Arena Libros, Madrid, 2004.

Culler, Jonathan. Sobre la deconstrucción. Teoría y crítica después del estructuralismo. Traducció de Luis Cremades en Cátedra, Salamanca, 1984.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
21 de febrer 2009
preu
Matrícula gratuïta. Auditori MACBA
títol
Poètiques i polítiques de la deconstrucció: entorn de Jacques Derrida
dates
21 de febrer 2009
títol
Poètiques i polítiques de la deconstrucció: entorn de Jacques Derrida
preu
Matrícula gratuïta. Auditori MACBA
programa
0 activitats