Jordi Colomer
Activitat

P2P D’igual a igual

Tallers amb artistes i docents
en curs
Jordi Colomer "El lloc i les coses", 1996 (detall)

Aquesta activitat es planteja com un laboratori sobre el poder de l’experimentació a l’aula a partir de l’acostament a diverses pràctiques artístiques. Es tracta de compartir els processos de formació del professorat amb els alumnes, en un viatge d’anada i tornada de l’escola al museu.

El programa es fonamenta en la idea que en qualsevol procés de transmissió es produeix una apropiació i una subversió del que s’ha rebut. En aquest sentit, el taller no pretén oferir receptes, sinó partir d’una pràctica artística per trastocar-la, posar-la en comú en l’espai educatiu i retornar-la, transformada per la interacció amb els alumnes a l’aula, a la resta dels docents i a l’artista.

Cada taller s’articula en tres parts: la primera sessió, i primera part del taller, que té lloc al MACBA, és una presa de contacte per entaular el diàleg i dur a terme diversos exercicis, accions i desafiaments proposats per l’artista convidat. La segona part, que el professor fa pel seu compte, té com a objectiu traslladar a l’aula i adaptar lliurement responent a les necessitats educatives de cadascú, les propostes explorades en el museu, per experimentar amb l’alumnat les metodologies i els continguts treballats. La tercera part, i segona sessió al museu (al cap de dues o tres setmanes), és una sessió en què es comenta l’experiència desenvolupada a l’aula amb l’artista i els docents que han participat en el taller.

Després del treball dels cursos anteriors relatius al cos, la percepció sensorial i la memòria, en aquesta tercera edició de P2P, els tallers tindran com a fil conductor la ciutat. Mitjançant una aproximació a diverses pràctiques artístiques, provarem d’imaginar-la a través de diversos recorreguts des del còmic i la performance fins al so i el cinema, i també incidirem en la necessitat de construir utopies per repensar l’espai urbà.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
10 d’octubre 2018 – 27 de març 2019
horari
18 h
títol
P2P D’igual a igual
programa
0 activitats