Loved, Lost and Loose in Paris: Artistes estrangers a París 1944 -1964
Activitat

Out of Fashion: Foreign Women Artists in Paris in the 1950s

Conferència a càrrec de Serge Guilbaut
Loved, Lost and Loose in Paris: Artistes estrangers a París 1944 -1964

El MACBA acull la conferència de Serge Guilbaut «Out of Fashion: Foreign Women Artists in Paris in the 1950s» un acte obert al públic que tanca el seminari internacional Atlàntic Fred. Guerra cultural, dissidència artística, xarxes i zones de contacte en temps del Teló d’Acer.

Serge Guilbaut és professor de la Universitat British Columbia de Vancouver i una figura destacada en el camp de la Història de l’Art. Ha centrat gran part dels seus estudis en les relacions culturals entre París i Nova York en el període de la Guerra Freda. En aquesta conferència comentarà el projecte d’investigació en el qual s’emmarca la seva propera exposició a Madrid, que tractarà sobre París com a centre multicultural on van operar artistes provinents de totes les latituds.

La seva participació forma part de les ambicions del seminari Atlàntic Fred. Guerra cultural, dissidència artística, xarxes i zones de contacte en temps del Teló d’Acer, que planteja rescatar nodes d’influència i circulació cultural i promoure una discussió que atorgui veu a les expressions culturals generades al marge de les estructures oficials de poder. Indagant en les xarxes, els diàlegs i les interaccions artístiques transatlàntiques, pretén emfatitzar les formes de mediació, dissidència i resistència que oferien respostes alternatives al cisma ideològic i estètic que va marcar el context cultural i social després de la Segona Guerra Mundial. Atlàntic Fred parteix, doncs, de la desestabilització de l’statu quo que van suposar en els equilibris de la Guerra Freda la Conferència de Bandung (1955) i la Revolució hongaresa (1956). Aquest seminari internacional espera contribuir a desplaçar les narratives hegemòniques de la modernitat artística, per tal de revelar una pluralitat de respostes davant el posicionament ideològic que va comportar la guerra cultural.

Atlàntic Fred s’articula a partir de quatre taules de debat, amb dues conferències marc –de Mark Nash i Serge Guilbaut, respectivament– al costat de contribucions de Jonathan Harris, Jesús Carrillo i María Íñigo. Aquest seminari internacional és possible gràcies al suport de la Terra Foundation for American Art.

Organització del seminari: Universitat de Barcelona, Universidad de Saint-Louis Madrid, Universidad Autónoma de Madrid i Museo Reina Sofía, en el marc del projecte d’investigació Modernidad(es) Descentralizada(s): arte, política y contracultura en el eje transatlántico durante la Guerra Fría (HAR2014-53834-P).

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
9 de setembre 2016
títol
Out of Fashion: Foreign Women Artists in Paris in the 1950s
programa
0 activitats