Judith Barry
Activitat

Les derives de la teoria

Seminari amb François Cusset
Judith Barry "A l'ombra de la ciutat… vamp r y", 1985

Durant els anys vuitanta, el pensament entorn de l’art en el context angloamericà experimenta una profunda transformació per la influència de la filosofia i la teoria crítica francesa i, en menor grau, alemanya. La recepció d’aquest pensament va comportar una profunda renovació dels llenguatges i problemes centrals de la crítica i la història de l’art. I, per damunt de tot, va naturalitzar la idea d’un discurs entorn de l’art estrictament teòric, una “teoria de l’art”.
La influència d’aquest pensament en el discurs dominant angloamericà, els seus viatges d’anada i tornada, l’acoblament amb la psicoanàlisi, el feminisme i el discurs postcolonial, i finalment la seva expansió acadèmica global, han donat forma al context discursiu en què encara avui ens situem per abordar l’art. Aquest cicle de seminaris pretén, d’una banda, avaluar la vigència dels conceptes, problemàtiques, antagonismes i debats que van marcar la dècada dels vuitanta i, de l’altra, apuntar possibles vies de renovació en un moment en què postures que abans semblaven “radicals” es troben còmodament instal·lades en els entorns més acadèmics.

dates
5 de març 2012 – 6 de març 2012
preu
Auditori MACBA. Entrada gratuïta. 200 places. Amb traducció simultània
títol
Les derives de la teoria
dates
5 de març 2012 – 6 de març 2012
títol
Les derives de la teoria
preu
Auditori MACBA. Entrada gratuïta. 200 places. Amb traducció simultània
programa
0 activitats