L’art contemporani: generador d’aprenentatges
Activitat

L’art contemporani: generador d’aprenentatges

en curs

A càrrec de Marta Berrocal

Aquest curs està adreçat en especial a professorat d’educació Infantil i Primària que hagi participat en el Projecte ExpressArt. Museu portàtil, tingui intenció de fer-ho o simplement estigui interessat en el tema. La formació inicial del professorat d’aquests dos nivells educatius no contempla de forma obligatòria cap crèdit relacionat amb l’art contemporani. Això en ocasions esdevé un problema de cara a treballar amb els infants perquè el desconeixement genera dubtes, incomprensions, dilemes, estranyesa etc. i en definitiva certa inseguretat en els mestres.

Des de la perspectiva del projecte ExpressArt, l’art contemporani esdevé un recurs magnífic per generar tot tipus d’aprenentatges en l’escola, capaç a més d’implicar a totes les àrees curriculars. És per aquest motiu que pensem que seria desitjable que el professorat pogués comptar amb uns coneixements mínims que l’ajudessin a sentir-se amb prou competència i seguretat per desenvolupar diferents treballs a l’aula amb els alumnes.

El curs combinaria sessions expositives, sessions d’observació i treball directe a les sales del Museu, i altres de diàleg i reflexió en les que es promouria el desenvolupament d’un procés d’intercanvi d’idees i propostes entre els participants a partir de les reflexions generades i els dubtes i interrogants plantejats. També es portarien a terme sessions d’experimentació i creació a partir de materials i d’idees contemporànies.

Així doncs el curs es planteja una sèrie d'objectius que es concreten en:

a) Proporcionar informació amb la intenció de construir una visió global de la historia de l’art del segle XX, fent èmfasi sobre algunes de les idees claus que permeten «entendre’l».
b) Propiciar una mirada oberta i flexible, absent de prejudicis envers les manifestacions artístiques contemporànies. Facilitar l’aproximació directa a les obres d’art.
c) Proporcionar estratègies didàctiques adequades per utilitzar l’art contemporani com a generador d’aprenentatges en diferents àrees curriculars.
d) Potenciar el treball en equip i l’intercanvi d’idees entre el professorat assistent, a partir del diàleg i la reflexió conjunta.
e) Esdevenir un espai d’enriquiment personal i de gaudiment.

mostrar-ne més mostrar-ne menys

A càrrec de Marta Berrocal

Aquest curs està adreçat en especial a professorat d’educació Infantil i Primària que hagi participat en el Projecte ExpressArt. Museu portàtil, tingui intenció de fer-ho o simplement estigui interessat en el tema. La formació inicial del professorat d’aquests dos nivells educatius no contempla de forma obligatòria cap crèdit relacionat amb l’art contemporani. Això en ocasions esdevé un problema de cara a treballar amb els infants perquè el desconeixement genera dubtes, incomprensions, dilemes, estranyesa etc. i en definitiva certa inseguretat en els mestres.

Des de la perspectiva del projecte ExpressArt, l’art contemporani esdevé un recurs magnífic per generar tot tipus d’aprenentatges en l’escola, capaç a més d’implicar a totes les àrees curriculars. És per aquest motiu que pensem que seria desitjable que el professorat pogués comptar amb uns coneixements mínims que l’ajudessin a sentir-se amb prou competència i seguretat per desenvolupar diferents treballs a l’aula amb els alumnes.

El curs combinaria sessions expositives, sessions d’observació i treball directe a les sales del Museu, i altres de diàleg i reflexió en les que es promouria el desenvolupament d’un procés d’intercanvi d’idees i propostes entre els participants a partir de les reflexions generades i els dubtes i interrogants plantejats. També es portarien a terme sessions d’experimentació i creació a partir de materials i d’idees contemporànies.

Així doncs el curs es planteja una sèrie d’objectius que es concreten en:

a) Proporcionar informació amb la intenció de construir una visió global de la historia de l’art del segle XX, fent èmfasi sobre algunes de les idees claus que permeten «entendre’l».
b) Propiciar una mirada oberta i flexible, absent de prejudicis envers les manifestacions artístiques contemporànies. Facilitar l’aproximació directa a les obres d’art.
c) Proporcionar estratègies didàctiques adequades per utilitzar l’art contemporani com a generador d’aprenentatges en diferents àrees curriculars.
d) Potenciar el treball en equip i l’intercanvi d’idees entre el professorat assistent, a partir del diàleg i la reflexió conjunta.
e) Esdevenir un espai d’enriquiment personal i de gaudiment.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
31 d’octubre 2007 – 12 de desembre 2007
títol
L’art contemporani: generador d’aprenentatges
dates
31 d’octubre 2007 – 12 de desembre 2007
títol
L’art contemporani: generador d’aprenentatges
programa
0 activitats