La crítica d’art com a intervenció en l’espai social
Activitat

La crítica d’art com a intervenció en l’espai social

en curs

Dirigit per Manuel Asensi i Xavier Antich

Aquest taller es proposa reflexionar sobre el paper polític de la crítica d'art, no sols en el sentit de la seva funció social, sinó també en el sentit de les seves possibilitats d'acció i intervenció en l'esfera pública. La pregunta seria: com es pot establir un vincle entre els diferents tipus de crítica social al capitalisme i la crítica d'art? És pura coincidència que en tots dos casos par-lem de crítica? Respondre-hi suposa, d'entrada, replantejar-nos aquelles concepcions de l'art que, derivades de la lectura schilleriana de Kant, el confinen en un camp que se situa més enllà del bé i del mal, de la veritat i la falsedat. En això les tradicions de l'hermenèutica, la desconstrucció, el feminisme i els estudis culturals poden servir de fil conductor plural i contradictori.

Dirigit per Manuel Asensi i Xavier Antich

Aquest taller es proposa reflexionar sobre el paper polític de la crítica d’art, no sols en el sentit de la seva funció social, sinó també en el sentit de les seves possibilitats d’acció i intervenció en l’esfera pública. La pregunta seria: com es pot establir un vincle entre els diferents tipus de crítica social al capitalisme i la crítica d’art? És pura coincidència que en tots dos casos par-lem de crítica? Respondre-hi suposa, d’entrada, replantejar-nos aquelles concepcions de l’art que, derivades de la lectura schilleriana de Kant, el confinen en un camp que se situa més enllà del bé i del mal, de la veritat i la falsedat. En això les tradicions de l’hermenèutica, la desconstrucció, el feminisme i els estudis culturals poden servir de fil conductor plural i contradictori.

dates
7 de febrer 2003 – 27 de juny 2003
títol
La crítica d’art com a intervenció en l’espai social
dates
7 de febrer 2003 – 27 de juny 2003
títol
La crítica d’art com a intervenció en l’espai social
programa
0 activitats