La construcció fotogràfica de Barcelona
Activitat

La construcció fotogràfica de Barcelona

en curs

Curs


Dirigit per Jorge Ribalta i Joan Roca


El curs pretén aproximar-se a la manera com Barcelona ha estat construïda per la fotografia al llarg del segle. En uns temps en què la imatge de la ciutat és cabdal tant en els discursos econòmics, socials i polítics portes endins com, sobretot, en la promoció mundial de la metròpoli, l'anàlisi i la reflexió sobre la seva construcció i sobre els imaginaris aconseguits esdevé un tema de primera importància, com han posat de relleu les exposicions organitzades al respecte des dels Jocs Olímpics ençà. Els combats per la imatge estan avui molt lligats a tots els combats per la ciutat. El curs se centrarà principalment en aquells treballs fotogràfics que han gaudit d'una difusió important entre la ciutadania i que han tingut un paper en la configuració de l'imaginari barceloní en diferents moments del segle.
Les persones matriculades podran prendre part, si ho desitgen, del seminari previ La metròpoli en l'era de la fotografia (MACBA, 2 i 3 de febrer de 2007) i visitar l'exposició Manolo Laguillo, Barcelona 1978-1997... (MACBA, març-maig 2007).

En el marc del projecte Majories urbanes.

Organitzat per la Fundació Antoni Tàpies, el Seminari Història de Barcelona de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i amb la col·laboració del MACBA i l'ICE de la UB.
L'ICE de la UB expedirà un certificat d'assistència a tots els matriculats al curs que assisteixin, com a mínim, al 80% de la durada total del curs.

Curs


Dirigit per Jorge Ribalta i Joan Roca


El curs pretén aproximar-se a la manera com Barcelona ha estat construïda per la fotografia al llarg del segle. En uns temps en què la imatge de la ciutat és cabdal tant en els discursos econòmics, socials i polítics portes endins com, sobretot, en la promoció mundial de la metròpoli, l’anàlisi i la reflexió sobre la seva construcció i sobre els imaginaris aconseguits esdevé un tema de primera importància, com han posat de relleu les exposicions organitzades al respecte des dels Jocs Olímpics ençà. Els combats per la imatge estan avui molt lligats a tots els combats per la ciutat. El curs se centrarà principalment en aquells treballs fotogràfics que han gaudit d’una difusió important entre la ciutadania i que han tingut un paper en la configuració de l’imaginari barceloní en diferents moments del segle.
Les persones matriculades podran prendre part, si ho desitgen, del seminari previ La metròpoli en l’era de la fotografia (MACBA, 2 i 3 de febrer de 2007) i visitar l’exposició Manolo Laguillo, Barcelona 1978-1997… (MACBA, març-maig 2007).

En el marc del projecte Majories urbanes.

Organitzat per la Fundació Antoni Tàpies, el Seminari Història de Barcelona de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i amb la col·laboració del MACBA i l’ICE de la UB.
L’ICE de la UB expedirà un certificat d’assistència a tots els matriculats al curs que assisteixin, com a mínim, al 80% de la durada total del curs.

dates
5 de març 2007 – 18 de juny 2007
títol
La construcció fotogràfica de Barcelona
dates
5 de març 2007 – 18 de juny 2007
títol
La construcció fotogràfica de Barcelona
programa
0 activitats