Auditori MACBA
Activitat

Instantànies del sistema de l’art a l’Estat espanyol, 1982-2012

El sistema de l’art a l’Estat espanyol es comença a configurar a la dècada dels vuitanta, durant els primers anys de la Transició democràtica. La seva consolidació definitiva es produeix una dècada més tard, amb l’obertura i promoció, arreu del territori, de nous museus i centres d’art contemporani, una tendència que ha continuat fins al passat més recent.

Per a bé o per a mal, l’Estat ha exercit des del principi una forta influència en la conformació d’aquest sistema, un factor diferencial respecte a d’altres models europeus i, sobretot, respecte a l’angloamericà. Aquesta influència s’ha materialitzat, d’una banda, en un model de finançament de la cultura basat fonamentalment en el patrocini estatal, que ha permès desenvolupar projectes al marge de les limitacions del mercat; de l’altra, ha donat lloc a una desafortunada història d’ingerències polítiques en la gestió de la cultura.

Aquesta trobada pretén recuperar alguns dels elements clau d’aquest primer estadi de gestació d’un sistema de l’art estatal, proporcionant una instantània dels debats, les figures, les institucions i les polítiques culturals que el van conformar. Més que oferir una visió exhaustiva de tot el que s’ha esdevingut des d’aleshores, es tracta de confrontar aquesta instantània amb un moment actual en què –en el context d’un món (de l’art) molt més globalitzat– les estructures artístiques del territori espanyol i seus models de governança i finançament es tornen a sotmetre a un procés de profunda reconsideració.

dates
17 de febrer 2012
preu
Auditori MACBA. Entrada gratuïta. 200 places.
títol
Instantànies del sistema de l’art a l’Estat espanyol, 1982-2012
dates
17 de febrer 2012
títol
Instantànies del sistema de l’art a l’Estat espanyol, 1982-2012
preu
Auditori MACBA. Entrada gratuïta. 200 places.
programa
0 activitats