Globalització i diferenciació cultural
Activitat

Globalització i diferenciació cultural

en curs

Globalització i diferenciació cultural és el primer d'una sèrie de seminaris que el CCCB i el MACBA tenen previst organitzar amb una periodicitat semestral. En aquest seminari es volen discutir alguns aspectes que es plantegen amb el fenòmen de la globalització, i en concret les respostes que, en forma d'afirmació de la identitat i de la diferenciació culturals, s'obtenen en contextos diferents. La transnacionalització de l'economia, la internacionalització de les institucions polítiques, la circulació electrònica i sense fronteres de la informació, i el pes creixent d'una cultura parcialment compartida i uniformadora, han posat en primer pla la qüestió de l'imperialisme cultural i de la identitat postcolonial. Les perspectives que s'han desenvolupat des dels que coneixem com a estudis culturals propicien una ruptura amb les estructures disciplinàries tradicionals i un acostament entre les pràctiques acadèmiques i els grups socials tradicionalment no inclosos en el debat cultural "occidental", esdevenint d'aquesta manera una forma efectiva de mediació entre l'àmbit local i l'àmbit global.

Globalització i diferenciació cultural és el primer d’una sèrie de seminaris que el CCCB i el MACBA tenen previst organitzar amb una periodicitat semestral. En aquest seminari es volen discutir alguns aspectes que es plantegen amb el fenòmen de la globalització, i en concret les respostes que, en forma d’afirmació de la identitat i de la diferenciació culturals, s’obtenen en contextos diferents. La transnacionalització de l’economia, la internacionalització de les institucions polítiques, la circulació electrònica i sense fronteres de la informació, i el pes creixent d’una cultura parcialment compartida i uniformadora, han posat en primer pla la qüestió de l’imperialisme cultural i de la identitat postcolonial. Les perspectives que s’han desenvolupat des dels que coneixem com a estudis culturals propicien una ruptura amb les estructures disciplinàries tradicionals i un acostament entre les pràctiques acadèmiques i els grups socials tradicionalment no inclosos en el debat cultural “occidental”, esdevenint d’aquesta manera una forma efectiva de mediació entre l’àmbit local i l’àmbit global.

dates
19 de març 1999 – 20 de març 1999
títol
Globalització i diferenciació cultural
dates
19 de març 1999 – 20 de març 1999
títol
Globalització i diferenciació cultural
programa
0 activitats