Gestió de la ciutat
Activitat

Gestió de la ciutat

Màster organizat per la Fundació Universitat Politècnica de Catalunya

L'objectiu d'aquest màster és proporcionar una formació complementària enfocada cap a l'acció, amb la finalitat d'orientar els canvis en la gestió dels processos urbans i estimular una reflexió innovadora sobre els continguts i instruments de les polítiques de la ciutat.

Es tracta de formar i informar els assistents sobre la integració i articulació dels diversos elements que intervenen en la planificació i gestió dels projectes i serveis urbans, tant des de l'aspecte teòric com pràctic. A través de la presentació de casos, es comentarà l'experiència de les ciutats europees i americanes (del nord i del sud). Això ha de servir per mostrar als assistents els elements innovadors necessaris per afrontar amb eficàcia la complexitat de les polítiques urbanes amb vocació integral.

El màster es compon de dos diplomes de postgrau de 225 hores cadascun: postgrau en Gestió i planificació del territori i postgrau en Govern de la ciutat i les polítiques públiques locals.
Cada postgrau consta d'11 setmanes de 15 hores de classes presencials agrupades en mòduls temàtics, 1 setmana de taller també de 15 hores i 45 hores més de tutoria de la tesina que cal desenvolupar en els sis mesos següents a l'últim mòdul de cada curs.

El màster s'adreça als professionals que vulguin aprofundir, reciclar o actualitzar els coneixements sobre la ciutat del segle XXI i els seus mecanismes de gestió. El caràcter transversal del postgrau obre les portes a totes les disciplines vinculades amb la temàtica urbana: urbanisme i arquitectura, dret i economia, enginyeria, geografia, ciències socials i polítiques, ambientals i humanes, comunicació, gestió pública o direcció, etc.

Direcció:
Jordi Borja, urbanista, geògraf i sociòleg. Director d'Urban Technology Consulting

Manuel Herce, enginyer de camins, canals i ports. Director del Departament d'Infraestructura del Transport del Territori, UPC

mostrar-ne més mostrar-ne menys

Màster organizat per la Fundació Universitat Politècnica de Catalunya

L’objectiu d’aquest màster és proporcionar una formació complementària enfocada cap a l’acció, amb la finalitat d’orientar els canvis en la gestió dels processos urbans i estimular una reflexió innovadora sobre els continguts i instruments de les polítiques de la ciutat.

Es tracta de formar i informar els assistents sobre la integració i articulació dels diversos elements que intervenen en la planificació i gestió dels projectes i serveis urbans, tant des de l’aspecte teòric com pràctic. A través de la presentació de casos, es comentarà l’experiència de les ciutats europees i americanes (del nord i del sud). Això ha de servir per mostrar als assistents els elements innovadors necessaris per afrontar amb eficàcia la complexitat de les polítiques urbanes amb vocació integral.

El màster es compon de dos diplomes de postgrau de 225 hores cadascun: postgrau en Gestió i planificació del territori i postgrau en Govern de la ciutat i les polítiques públiques locals.
Cada postgrau consta d’11 setmanes de 15 hores de classes presencials agrupades en mòduls temàtics, 1 setmana de taller també de 15 hores i 45 hores més de tutoria de la tesina que cal desenvolupar en els sis mesos següents a l’últim mòdul de cada curs.

El màster s’adreça als professionals que vulguin aprofundir, reciclar o actualitzar els coneixements sobre la ciutat del segle XXI i els seus mecanismes de gestió. El caràcter transversal del postgrau obre les portes a totes les disciplines vinculades amb la temàtica urbana: urbanisme i arquitectura, dret i economia, enginyeria, geografia, ciències socials i polítiques, ambientals i humanes, comunicació, gestió pública o direcció, etc.

Direcció:
Jordi Borja, urbanista, geògraf i sociòleg. Director d’Urban Technology Consulting

Manuel Herce, enginyer de camins, canals i ports. Director del Departament d’Infraestructura del Transport del Territori, UPC

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
31 de gener 2007 – 25 de maig 2007
preu
Programa de Màster (450 h): 5.000 eu. Programa de Posgrau (225 h): 2.900 eu.Mòduls (15 h, 30 h i 45 h): consulteu preuPlaces limitades
títol
Gestió de la ciutat
dates
31 de gener 2007 – 25 de maig 2007
títol
Gestió de la ciutat
preu
Programa de Màster (450 h): 5.000 eu. Programa de Posgrau (225 h): 2.900 eu.Mòduls (15 h, 30 h i 45 h): consulteu preuPlaces limitades
programa
0 activitats