Expressart. Museu portàtil per a secundària i batxillerat (2014-2015)
Activitat

Expressart. Museu portàtil per a secundària i batxillerat (2014-2015)

Expressart. Museu portàtil per a infantil i primària

Per a primer cicle d’ESO

El projecte està concebut com un conjunt de propostes didàctiques per fer a l’aula amb l’ajuda de materials (objectes tridimensionals, imatges i textos) guardats en una caixa (disponible a través dels Serveis Educatius i dels Centres de Recursos Pedagògics).

L’objectiu principal és que tant els alumnes com els mestres gaudeixin de les obres i hi puguin establir un diàleg partint de la pròpia experiència i estimulant el respecte i l’interès per l’art com a mitjà d’expressió, joc, representació i experimentació. Un altre objectiu del projecte és aconseguir que els nens prenguin consciència de la seva pròpia capacitat d’expressió i que la desenvolupin lliurement, minimitzant imposicions i restriccions, en la mesura que sigui possible, i animant-los a utilitzar alguns dels elements o procediments que fan servir els artistes. Aquest projecte permet plantejar algunes qüestions sobre l’art contemporani lligades al contacte directe posterior amb les obres que formen part de la Col·lecció MACBA.

Obert a totes les àrees d’aprenentatge
Les situacions d’ensenyament–aprenentatge que proposem no estan lligades a una àrea de coneixement determinada. Encara que l’art contemporani n’és el punt de partida, els recursos que oferim es poden abordar des de múltiples vessants –llenguatge oral, numèric, geomètric, aproximacions a nocions de física, etc.-, tant pel que fa a conceptes com a procediments. Es tracta de jugar i treballar al voltant d’obres i imatges, i formalitzar tot seguit idees, opinions i sentiments, fent ús de qualsevol dels llenguatges a l’abast, incloent-hi, això sí, els llenguatges artístics.

Tot plegat té per objectiu, d’una banda, facilitar informació i recursos tangibles al mestre perquè pugui desenvolupar una sèrie d’exercicis i activitats i, de l’altra, permetre que els alumnes incorporin els continguts abordats d’una manera motivadora, que tingui en compte la diversitat de maneres d’aprendre.

Flexibilitat i dinamisme
Les propostes d’activitats són absolutament flexibles i es poden adaptar a diversos contextos. Fins i tot el material pot suscitar altres usos i es pot convertir en un recurs viu i dinàmic. Les activitats estan organitzades en tres blocs que tracten aspectes diferents, relacionats amb el potencial d’objectes i materials, i també amb qüestions de composició. Aquest projecte incideix en la idea que l’art és un mitjà d’expressió, joc, experimentació, formalització i representació, que ofereix unes possibilitats gairebé infinites de formalitzar idees, sentiments, opinions i emocions, i que pot utilitzar els materials, objectes i procediments més variats, els quals, al seu torn, poden significar coses ben diferents segons l’artista que els faci servir.

Recomanem que utilitzeu aquests recursos abans de la visita al Museu, de manera que el treball previ a l’aula faciliti que els nens i les nenes desenvolupin processos de reconeixement, identificació, recerca i observació davant de les obres.
Visita al Museu
El treball amb la caixa a l’escola té com a objectiu motivar el grup per venir a veure les obres exposades al Museu, ja que en la contemplació en directe dels originals podrà aplicar reflexions i coneixements que han sorgit arran del treball a l’aula.

Cal remarcar que el MACBA té una col·lecció molt àmplia i que només n’exposa una part i de manera temporal. La selecció de les obres i artistes per al projecte Expressart s’ha fet tenint en compte criteris artístics, no per la seva presència a les sales del Museu. En tot cas, les diverses presentacions de la Col·lecció permeten treballar les diferents temàtiques que proposa el projecte. Així, la visita esdevé el moment culminant i imprescindible del projecte iniciat a l’aula.

Expressart. Museu portàtil és un projecte creat per Marta Berrocal per al MACBA.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Per poder disposar de la caixa, l’heu de sol·licitar directament al vostre Servei Educatiu / Centre de Recursos Pedagògics.

Préstec gratuït. Disponible en català i en castellà

Durada: el temps adequat de treball a l’escola amb la caixa és d’un mes aproximadament.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
2 de juny 2014 – 8 de juny 2015
títol
Expressart. Museu portàtil per a secundària i batxillerat (2014-2015)
dates
2 de juny 2014 – 8 de juny 2015
títol
Expressart. Museu portàtil per a secundària i batxillerat (2014-2015)
programa
0 activitats
galeria d’imatges
3 imatges
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
vídeos
2 resultats
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
Tutorial Expressart – YouTube
Tutorial Expressart – YouTube
S'adreça al professorat d'educació infantil, primària, primer cicle d'ESO i altres professionals de l'ensenyament no formal. –Dirigido a profesorado de educ…
llista de reproducció
39:50
Tutorial Expressart – YouTube
03:03
EXPRESSART. MUSEU PORTÀTIL – YouTube