Expressart. Museu portàtil
Activitat

Expressart. Museu portàtil

Per a secundària i batxillerat (2015-2016)
Expressart. Museu portàtil per a infantil i primària

ExpressArt és una activitat que es combina amb una visita al Museu. Un joc versàtil al voltant de la Col·lecció MACBA que permet treballar tant matèries escolars com emocions.

ExpressArt és una invitació oberta a tothom per acostar-se a l’art contemporani d’una manera respectuosa i connectar amb diferents àrees de coneixement. Així potenciem l’educació artística com a part essencial de l’educació integral de les persones.

No cal ser cap expert en art contemporani per portar a terme el projecte. Només cal estar disposat a prendre contacte amb l’art i, sobretot, a deixar-se impressionar i emocionar per aquest.

Lluny de proposar una única manera de treballar, ExpressArt actua com a punt de partida per abordar qualsevol contingut que interessi els participants i els professionals que el desenvolupin. Per fer-ho possible, proporcionem materials relacionats amb una selecció d’obres d’artistes de la Col·lecció MACBA, que representen conceptes, interessos, temàtiques i intencions molt diferents.

ExpressArt – Museu Portàtil és un projecte creat per Marta Berrocal per al MACBA.

Els materials inclouen cubs de diferents materials i mides, bales de vidre, un cd-rom i d’altres objectes. Una guia impresa per als professors facilita indicacions clares i exhaustives sobre com desenvolupar el projecte. L’activitat es complementa amb una visita al Museu.

Les activitats d’ensenyament i aprenentatge que proposa ExpressArt no estan lligades a una àrea de coneixement determinada. L’art contemporani és només el punt de partida per abordar múltiples temàtiques, com el llenguatge oral o el numèric, la geometria o nocions de física, entre moltes altres.

Es tracta de jugar i treballar al voltant d’objectes, materials, obres i imatges, i de formalitzar i compartir tot seguit idees, opinions i sentiments, il·lusions, reivindicacions…

Les activitats suggerides són molt flexibles i es poden adaptar als contextos particulars en què es desenvolupin. El material també pot prendre altres usos i convertir-se en un recurs viu i dinàmic capaç de créixer en moltes direccions.
ExpressArt està especialment indicat per treballar abans de la visita al Museu. Així
el treball previ afavoreix la motivació, el contacte directe i el diàleg amb les obres, partint de la pròpia experiència i dels conceptes abordats anteriorment.

El projecte està adreçat a professors i alumnes de totes les edats, des d’escola bressol a secundària o educació especial, però també a qualsevol grup de persones que comparteixin un espai d’aprenentatge, tant si són de l’àmbit de l’educació reglada com si no. És a dir, ExpressArt és un projecte obert a tothom.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
1 de juny 2015 – 30 de juny 2016
títol
Expressart. Museu portàtil
dates
1 de juny 2015 – 30 de juny 2016
títol
Expressart. Museu portàtil
programa
0 activitats
galeria d’imatges
3 imatges
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
vídeos
1 resultats
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
EXPRESSART. MUSEU PORTÀTIL – YouTube
EXPRESSART. MUSEU PORTÀTIL – YouTube
Expressart pren com a punt de partida l'art contemporani i, més concretament, una selecció d'artistes i obres que formen part de la Col·lecció MACBA. En el t…