Diàlegs al voltant de la Col·lecció
Activitat

Diàlegs al voltant de la Col·lecció

en curs

Aquest projecte estableix mecanismes d'aproximació entre les obres i els joves que ens visitin. D'acord amb els mateixos models de replantejament crític que el MACBA ofereix en totes les seves propostes, Diàlegs al voltant de la Col·lecció planteja un punt de partida que no estarà ja en les peces mateixes sinó en certs recorreguts temàtics que permetran establir debats oberts i propers al voltant d'allò que passa a l'espai del Museu. Cultura juvenil i vida urbana, art i política, incorporació de noves tecnologies o el qüestionament del mateix concepte d'art i de la funció social del Museu, són alguns dels temes que s'aniran obrint a partir dels fons del MACBA. D'aquesta manera, la Col·lecció MACBA servirà de motor generador d'opinió i conflicte per acostar-nos a una lectura desmitificadora de la creació artística contemporània on els joves, així com altres sectors de població, podran establir vincles i connexions amb les seves inquietuds i realitats. Aquests itineraris per les sales permetran una major llibertat d'actuació, on els noms, les etiquetes i la cronologia pròpies d'una visió més acadèmica d'allò que entenem per art quedarà substituïda per altres dinàmiques de treball basades en l'intercanvi amb els estudiants i en la voluntat d'afavorir una relació bidireccional entre les pràctiques artístiques i les realitats diàries dels adolescents.

Amb la col·laboració de David Armengol

Aquest projecte estableix mecanismes d’aproximació entre les obres i els joves que ens visitin. D’acord amb els mateixos models de replantejament crític que el MACBA ofereix en totes les seves propostes, Diàlegs al voltant de la Col·lecció planteja un punt de partida que no estarà ja en les peces mateixes sinó en certs recorreguts temàtics que permetran establir debats oberts i propers al voltant d’allò que passa a l’espai del Museu. Cultura juvenil i vida urbana, art i política, incorporació de noves tecnologies o el qüestionament del mateix concepte d’art i de la funció social del Museu, són alguns dels temes que s’aniran obrint a partir dels fons del MACBA. D’aquesta manera, la Col·lecció MACBA servirà de motor generador d’opinió i conflicte per acostar-nos a una lectura desmitificadora de la creació artística contemporània on els joves, així com altres sectors de població, podran establir vincles i connexions amb les seves inquietuds i realitats. Aquests itineraris per les sales permetran una major llibertat d’actuació, on els noms, les etiquetes i la cronologia pròpies d’una visió més acadèmica d’allò que entenem per art quedarà substituïda per altres dinàmiques de treball basades en l’intercanvi amb els estudiants i en la voluntat d’afavorir una relació bidireccional entre les pràctiques artístiques i les realitats diàries dels adolescents.

Amb la col·laboració de David Armengol

dates
27 d’octubre 2003 – 18 de juny 2004
preu
37 € per grup.
títol
Diàlegs al voltant de la Col·lecció
dates
27 d’octubre 2003 – 18 de juny 2004
títol
Diàlegs al voltant de la Col·lecció
preu
37 € per grup.
programa
0 activitats