Film Still, Wildness (2012) Directed by Wu Tsang
Activitat

Descolonitzar el museu

Comissariat per Beatriz Preciado
en curs
Film Still, Wildness (2012) Directed by Wu Tsang

Aquesta trobada convida una sèrie de crítics, artistes, curadors i activistes a explorar els llenguatges i les pràctiques de descolonització que posen en qüestió les narratives i representacions imperials i eurocèntriques que van fundar el museu dels segles XIX i XX. Si, com assenyalava Foucault, ha començat el «retorn dels sabers sotmesos», ens preguntem quines són les epistemologies que aquests sabers «locals, discontinus, desqualificats i no legitimats» articulen, quines pràctiques artístiques fan proliferar i, finalment, quines institucions alternatives mobilitzen. En un context acadèmic i museístic on manquen les referències crítiques a les teories i pràctiques descolonials, aquesta trobada pretén proporcionar una cartografia de contrarelats i instruments crítics i crear un fòrum de debat i acció capaç de generar xarxes de producció i investigació per imaginar col·lectivament la transformació del museu contemporani.

Si el museu va ser inventat com una tecnologia colonial capaç d’unificar la narració històrica, com una pròtesi col·lectiva de memòria que buscava escriure el passat i prefigurar el futur per legitimar l’hegemonia, és possible pensar en un ús descolonial del museu? Com podem produir un saber capaç d’explicar els agenciaments històrics dels subjectes subalternitzats per la colonització? Què passa amb la tradició de la modernitat il·lustrada quan es confronta amb la crítica de Frantz Fanon, Angela Davis, Aimé Césaire o Édouard Glissant? Com cal entendre l’actual procés de «globalització» de l’art i el seu impacte sobre les relacions entre legitimació històrica, capitalisme i crítica d’occident? Quines diferències hi hauria entre el museu desoccidentalitzat i el museu descolonial?

D’una banda, aquesta trobada explora les mutacions del capitalisme tenint en compte el que Peter Linebaugh i Marcus Rediker han anomenat la «classe multiètnica», l’invisible «proletariat atlàntic», els processos d’opressió racial, de gènere i sexual que no sols van ser centrals en l’«acumulació originària» que va permetre l’eclosió de la revolució industrial, sinó que constitueixen també l’acumulació invisible actual que permet l’expansió del capitalisme global. D’altra banda, proposem fer una relectura crítica dels autors i discursos que han estat determinants per pensar la ficció de la «modernitat europea» i del «museu de la modernitat», confrontant les estètiques i les polítiques de l’emancipació amb la sacsejada dels sabers i les pràctiques artístiques, culturals i de contestació globals: pràctiques etnopsiquiàtriques, panafricanistes, panàrabs, tercermundistes, atlàntiques, tropicals, feminismes de la frontera, teories bastardes, ciborgologies, traduccions malinches, internacionalistes, etc.

Seguint la lògica de sacsejada intempestiva i deshabituació que empenyia Gilles Deleuze a convidar-nos a imaginar la filosofia amb un «Marx afaitat i un Hegel barbut», aquesta trobada és una invitació a pensar en un Marx tropical i un Hegel efeminat i africà. Es tracta de donar compte de les relectures crítiques i dels exercicis de resistència política i d’elaboració utòpica marx-istes/ians, posthegelians o dels comuns que sorgeixen en els processos de descolonització i d’emancipació de gènere i sexual des de la primera revolució moderna (la revolució d’Haití de 1791 i no la Revolució Francesa), passant pels processos de descolonització de la dècada de 1960 (la independència del Marroc i de Tunísia el 1954 o la independència d’Algèria el 1962), els processos d’independència dels països africans (1957-1960), la conferència de Casablanca (1961), el Black Movement o moviment de la «negritud», fins arribar als projectes actuals dels comuns o el procés indigenista bolivià.

Es dibuixa així el perfil d’un altre museu, que ja no funciona com una tècnica de legitimació dels processos colonials, sinó com un aparell crític i reflexiu que proposa una altra gestió de l’arxiu, unes altres formes de representació, unes altres ficcions-món.
 

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
27 de novembre 2014 – 29 de novembre 2014
títol
Descolonitzar el museu
participants
Fatima El-Tayeb
Suely Rolnik
María Galindo
Clémentine Deliss
Cédric Vincent
Yolanda Onghena
Alanna Lockward
Declinación Magnética
Península
Eduardo Galvagni
Daniela Ortiz
Cusco
1985
Diásporas Críticas
Nathalie Karagiannis
À. Lorena Fuster
Aymara Arreaza
programa
0 activitats
vídeos
10 resultats
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
Aymara Arreaza R. y Lorena Bou Linhares/Ruta de Autor – YouTube
Aymara Arreaza R. y Lorena Bou Linhares/Ruta de Autor – YouTube
Esta conferencia se enmarca dentro del encuentro "Descolonizar el museo" www.macba.cat/es/descolonizar-museo
llista de reproducció
24:43
Aymara Arreaza R. y Lorena Bou Linhares/Ruta de Autor – YouTube
06:50
Diásporas Críticas – YouTube
01:24:03
Daniela Ortiz: "La colonialidad en las exigencias de integración a la población migrante" + Wu Tsang – YouTube
17:13
Península – YouTube
18:13
Declinación Magnética – YouTube
01:24:03
Daniela Ortiz: "La colonialidad en las exigencias de integración a la población migrante" + Wu Tsang – YouTube
01:52:39
Clémentine Deliss: "Coleccionar y comisariar lo desconocido" – YouTube
55:14
Seminari Descolonitzar el museu | María Galindo/Mujeres Creando | MACBA – YouTube
01:22:18
Suely Rolnik: "Micropolíticas del pensamiento" – YouTube
53:15
Fatima El-Tayeb:"La vida queer de la diáspora" – YouTube