Departament exotèric
Activitat
Prorrogat fins al juny de 2021

Departament exotèric

Grup d’autoformació. Edició 2020
Adreçat a estudiants universitaris de qualsevol disciplina
Joseph Beuys "F.I.U. Flag", 1985

Departament exotèric és un projecte artístic i un plantejament pedagògic adreçat a estudiants de tots els àmbits a partir dels 18 anys. No es demana haver cursat prèviament estudis específics d’art. Es tracta d’un grup de treball resident en el museu que treballa amb la consigna «Què vols aprendre? Què pots ensenyar?» i amb un plantejament educatiu que propicia l’horitzontalitat i l’autogestió entre els participants i que crea un espai d’intercanvi de coneixements i experiències al voltant de l’art i el pensament contemporanis.

El projecte es prorroga fins al juny de 2021 i consta de dues sessions mensuals, una pública i l’altra tancada. Les sessions tancades, on només participen els membres del grup de treball, estan destinades a organitzar i gestionar les sessions obertes, que combinen xerrades, visites a diversos espais culturals, tallers, visionats o sessions amb convidats. Aquestes sessions públiques són gratuïtes i obertes a tothom.

És un espai de gestió col·lectiva on els tres agents implicats –estudiants, artista i equip educatiu del museu– vertebren tant la programació del projecte com el format en què es du a terme. És des d’aquesta experiència i pràctica que el departament exotèric pot ser entès com un espai d’investigació en l’àmbit educatiu autogestionat.

A càrrec de Jordi Ferreiro, artista i educador, i Yolanda Jolis, coordinadora d’Educació.

Per a estar informat de les sessions públiques del grup de Departament exotèric i conèixer de més a prop el projecte: https://www.instagram.com/departamentexoteric/

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
Prorrogat fins al juny de 2021
horari
Dues tardes cada mes.
títol
Departament exotèric
preu
Gratuït. Es demana compromís tot l’any.
dates
Prorrogat fins al juny de 2021
títol
Departament exotèric
horari
Dues tardes cada mes.
preu
Gratuït. Es demana compromís tot l’any.
programa
0 activitats