Col·lecció MACBA 31
Activitat

Col·lecció MACBA 31

Visites exclusives MACBA Amics
en curs
Hans Haacke "Condensation Cube", 1963-1965

Visita a càrrec d’Antonia Maria Perelló, conservadora de la Col·lecció MACBA i comissària de l’exposició.

dates
11 de juliol 2016
títol
Col·lecció MACBA 31
programa
0 activitats