Aprenentatge cooperatiu en acció: estratègies que funcionen a l’aula
Activitat

Aprenentatge cooperatiu en acció: estratègies que funcionen a l’aula

Debats d’Educació. A càrrec de Nancy A. Madden
en curs
Debats d’educació

Nancy Madden, presidenta i cofundadora de “Success for All”, és una investigadora i creadora de programes educatius que busquen millorar l’aprenentatge i el rendiment acadèmic de l’alumnat, principalment en el cas dels que disposen d’entorns menys afavorits. És professora del “Center for Research and Reform in Education” de la “School of Education”, a la Johns Hopkins University i també de l’ “Institute for Effective Education” a la University of York.
Quina ha estat la contribució de l’aprenentatge cooperatiu en l’èxit del model “Success for All”? De quina manera es poden aconseguir bons resultats en educació amb experiències que, al mateix temps siguin sostenibles? Com es poden articular aquestes experiències en entorns més complexos i desafavorits? De quina manera el treball cooperatiu pot facilitar que els alumnes es facin responsables del seu propi procés d’aprenentatge? Quin impacte pot tenir, en darrer terme, en el rendiment acadèmic? I de quines evidències disposem?
Malgrat la potencialitat que atribuïm a l’aprenentatge cooperatiu per a una concepció del propi aprenentatge com un procés de naturalesa social que, a la vegada, contempla la motivació i la implicació emocional dels alumnes com a aspectes estretament relacionats amb l’obtenció de resultats, no sembla que la seva presència a les aules estigui tenint encara el protagonisme que segurament li hauria de correspondre a l’hora de donar resposta a la realitat complexa que trobem quotidianament a les escoles.
A dia d’avui, però, resulta cada vegada més difícil passar per alt els beneficis d’una organització social dels processos d’aprenentatge. Un disseny adequat del processos educatius en termes de cooperació ofereix una aportació valuosa per al desenvolupament dels diferent tipus de competències que permet posar en joc. De quina manera ha de ser utilitzada pel professorat aquesta valuosa estratègia pedagògica, si volem obtenir-ne el màxim rendiment?
Segons Nancy A. Madden i Robert Slavin, co-creadors de “Success for All”, l’aprenentatge cooperatiu pot oferir una metodologia adequada per a tractament d’un gran ventall de problemes educatius. Quin impacte poden tenir les diferents formules d’aplicació d’aquesta manera d’entendre l’aprenentatge per al rendiment acadèmic? Quins mètodes poden ser més efectius? Quins factors s’han de contemplar, pensant en una aplicació efectiva?
Nancy Madden ens permetrà conèixer quin és el funcionament de les escoles de la iniciativa “Success for All”. Com treballen junts els seus estudiants? Com es corresponsabilitzen de l’aprenentatge del conjunt del grup? Quina funció poden tenir les tecnologies per al desenvolupament d’aquestes formes de treball col·laboratiu? Com s’ha de preparar el professorat per dissenyar i desenvolupar aquestes estratègies d’ensenyament i aprenentatge? De quina manera es pot gestionar l’activitat de l’aula en aquestes situacions? En definitiva, com es posen en joc de manera simultània i integrada competències de tipus social, emocional, actitudinal, de cooperació … per fer front a les exigències del currículum acadèmic?
Debats d’Educació és un fòrum organitzat per la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya, amb la col·laboració del MACBA, que té per objectiu promoure el debat sobre temes d’actualitat i de fons que considerem claus en relació als reptes i problemes que ha d’afrontar l’educació en el context social, polític i econòmic que vivim.
Moderarà: Josep M Mominó, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Valtencir Mendes, cap de projectes internacionals de la Fundació Jaume Bofill.

dates
25 de novembre 2015
títol
Aprenentatge cooperatiu en acció: estratègies que funcionen a l’aula
programa
0 activitats