Acció i teatralitats dissidents
Activitat

Acció i teatralitats dissidents

Batxillerats Artístics i/o Escènics
en curs
Foto: Eva Carasol

El programa està especialment adreçat a estudiants de batxillerats escènics o artístics, i posa l´èmfasi en una sèrie d´obres seleccionades de la Col·lecció MACBA que es caracteritzen per la utilització de procediments performatius, ja sigui durant el procés de creació/producció de l´obra com en la seva presentació pública.

Acció i Teatralitats Dissidents es centra en obres que impliquen el cos de l´artista, l´acció i, en moltes ocasions, l´esdevenir (happening) en viu i en directe. Quan parlem de procediments performatius pensem en pràctiques artístiques desobjectualitzades, indisciplinades, sense codis definits, permeables a influències visuals, musicals o escèniques, i també ens referim a imatges i processos de la vida quotidiana, de la cultura popular i de l’activisme social o de gènere.

L’activitat es desenvolupa en tres fases.
La primera consisteix en el visionat d’autors i obres paradigmàtiques de les pràctiques performatives tant de les arts visuals com de les arts escèniques, el videoart o l’activisme social. La segona fase proposa una visita per les sales del museu, on els alumnes poden identificar i reconèixer els conceptes treballats durant el visionat. La sessió s’acaba amb una pràctica col·lectiva d’interacció amb el públic visitant, a través d’accions permeables amb la normativa del museu que emfatitzen la potència de l’acte en directe i la irrupció d’una pràctica performativa real en el context de la institució.

Acció i Teatralitats Dissidents és un projecte creat per Marta Galán per al MACBA.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
15 de juliol 2016 – 21 de juny 2017
títol
Acció i teatralitats dissidents
programa
0 activitats