Acció de govern

Aquest àmbit recull tota la documentació que marca o descriu objectius estratègics i línies d’actuació, així com sobre l’evolució de compliment.

PLANS I PROGRAMES
PLANS I PROGRAMES
Plans i programes que estableixen les directrius estratègiques del MACBA.
Estratègia 2022
contacte
Alba Canal i Patrici Scarpino