Recorreguts

seminari art

aaa

aaa

Recorregut per
MACBA_Webmaster
Etiquetes
aaa

Continguts

  • Cap al 1993, després del final de la transició i enmig d’una arrasadora crisi econòmica, es produeix un canvi d’actitud radical en un petit grup d’artistes que decidim/decideixen abandonar les estètiques formalistes i els seus discursos associats per donar-nos/donar-se veu com a subjectes ...

  • A la dècada dels noranta, alhora que les institucions artístiques comencen a incorporar els discursos feministes a les seves programacions, es desenvolupa un ampli ventall de pràctiques creatives vinculades a col·lectius feministes i LGTBI que, seguint la terminologia encunyada aleshores, podríem ...

  • Potser des de finals dels anys noranta, algunes pràctiques artístiques han elaborat una relació inèdita amb la política. Ja no s’identifiquen amb formes recognoscibles de militància, compromís o activisme. Exploren altres maneres menys visibles de polititzar que s’enllacen amb l’espai crític, la ...

  • A l’última dècada del segle XX, es comencen a materialitzar a Espanya alguns dels debats que havien tensionat les condicions de producció de l’art en el nostre context durant els vuitanta. Enfront de l’individualisme i el genialisme que travessava la interpretació de les pràctiques artístiques, els ...

  • Photoshop neix el 1989, Google el 1998. Al llarg de la dècada dels noranta, el processador d’imatges i el motor de cerca esdevenen eines troncals de la cultura digital i s’incorporen als nostres hàbits culturals i socials per les seves funcionalitats òbvies: el coneixement universal sense esforç, ...

  • A la dècada de 1990, i especialment a partir de 1992, annus mirabilis del neoliberalisme espanyol i europeu, sorgeixen i ressorgeixen tota una bateria de pràctiques artístiques amb la voluntat explícita d’abandonar les mel·líflues experiències formalistes de la dècada anterior i formular nous ...

Per què visites la web del MACBA?

Moltes gràcies! La teva resposta ens ajuda a millorar aquesta web.