Recorreguts

Cossos insurrectes

Cos i resistència en l'art contemporani

“Hem de creure en el cos, però com un germen de vida, en la llavor que fa esclatar els carrers, que s'ha conservat, perpetuada en el sant sudari i les bandes de la mòmia, i que declara a favor de la vida, en aquest món tal com és. Necessitem una ètica o una fe, la qual cosa fa riure als idiotes; no és necessari creure en una altra cosa, sinó creure en aquest món, del qual els idiotes formen part."
Gilles Deleuze

Recorregut per
Avalancha
Etiquetes
#cos #crítica

Segons el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, insurrecte és allò que s'insurgeix, i insurgir-se, "alçar-se contra l’autoritat civil o política, contra el govern establert" El cos també és governant per forces polítiques i socials contra les quals molts artistes contemporanis des de Vito Acconci, transgredint els límits del comportament del cos social, o Martha Rosler abordant nocions com la de gènere han fet del cos un lloc central d'insurrecció. Hi ha artistes que com Jana Sterbak el cobreixen de diferents dispositius orgànics o tecnològics, que ens conviden a reflexionar i ser conscients de totes les pròtesis amb que bastim la nostra identitat, o com el cos pot ser controlat i esdevenir "cos dòcil". Contra això s'alcen Vito Acconci, Bruce Nauman, o Esther Ferrer que fan de l'experimentació amb el seu propi cos, que esdevé matèria privilegiada del seu art, un espai de resistència contra la seva domesticació. I a la imatge dels mitjans de comunicació i la publicitat, que

Continguts